สสารที่ไม่ชอบการเคลื่อนไหวK.
It's both fiction and Nonfiction
  • ช่วงเวลาปัจจุบันของผู้เขียนดูเหมือนจะมี เอ่อ สิ่งที่เวลาเขียนออกมาแล้วมันไม่ดูวิชาการแต่ก็ไม่ใช่เชิงนิยายอาจรวมถึงกระบวนการตอนเขียนด้วยที่ผู้เขียน(อยาก)คิดว่าไม่ใช่ทั้งเชิงสารคดีและทั้งเชิงนิยาย ทีนี้ผู้เขียนก็รู้ตัวแล้วว่าที่เขียนมาไม่ตรงกับหัวข้อซึ่งควรจะเป็น Both aren't fiction or nonfiction งั้นผู้เขียนเขียนใหม่เกี่ยวกับตัวเรื่อง'สสารที่ไม่ชอบการเคลื่อนไหว' นี้ว่าเป็นเชิงนิยายและสารคดีผสมเข้าโรงกัน

    - continue reading -


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in