สสารที่ไม่ชอบการเคลื่อนไหว K.

The substance which doesn't like to move เราขอนิ่งเฉยแทนการทำงานที่ไร้ประสา

ALL POSTS
Views