บันทึกประจำวันของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ผิดหวังจากเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่ง Peach meet Dinosaur

บันทึกประจำวันที่จะถูกเขียนขึ้นในวันที่รู้สึกถึง"คุณเค้า"