“ รัดเกล้า ” (Tiara) ในสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นChanachai Manucham
“ รัดเกล้า ” (Tiara) ในสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น
 • ราชวงศ์ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งที่เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกและมีพิธีการมอบรัดเกล้าให้เจ้าหญิงและสะใภ้หลวง ผู้จะได้รับพระราชทานรัดเกล้าต้องเป็นเจ้าหญิงในราชวงศ์ที่มีพระชันษา 20 ปีขึ้นไป และสะใภ้หลวงที่สมรสเข้าราชตระกูล

  หากเจ้าหญิงทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อทรงเสกสมรสกับสามัญชน 
  หรือสิ้นพระชนม์โดยไม่มีทายาท (ไม่ได้มอบให้สมาชิกในราชวงศ์คนอื่น) รัดเกล้านั้นก็จะถูกเก็บคืนกลับเป็นของหลวง

  พิธีนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ เมื่อญี่ปุ่นเปิดรับความเป็นตะวันตกเข้ามา
  แน่นอนว่ารัดเกล้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความเป็นญี่ปุ่น ตามธรรมเนียมจะไม่มีทางเห็นสิ่งนี้ถูกสวมคู่กับชุดกิโมโน
  รัดเกล้าจะถูกสวมร่วมกับชุดพิธีการแบบตะวันตกเท่านั้น

  สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงมีรัดเกล้าในครอบครองทั้งสิ้น 3 องค์ด้วยกัน คือ


  1. The Meiji Scroll Tiara 

       ผลิตโดย " CHAUMET " ทำขึ้นในสมัยเมจิสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเคน เป็นรัดเกล้าองค์แรกที่ปรากฎในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ มีความเก่าแก่และสำคัญมากที่สุด สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะทรงสวมรัดเกล้าองค์นี้น้อยครั้ง
  เช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายนารุฮิโตะ

  ภาพจากงานพระราชพิธีอธิเสกสมรสเจ้าชายนารุฮิโตะเเละมะซะโกะ โอะวะดะ (เจ้าหญิงมาซะโกะ) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2536
  สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะทรงรัดเกล้า The Meji Scroll 
  เจ้าหญิงมะซะโกะ มกุฎราชกุมารีเเห่งญี่ปุ่นทรงรัดเกล้า 1st Crown Princess (เป็นการทรงเเค่ครั้งเดียว เเละไม่โปรดทรงอีก)


  2. The Imperial Chrysanthemum Tiara 

       ทำขึ้นในสมัยโชวะสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดินีโคจุนความพิเศษของรัดเกล้านี้คือ เป็นหนึ่งในสองที่สงวนไว้ใช้สำหรับตำเเหน่งจักรพรรดินี (อีกองค์คือ The Meiji Scroll Tiara)และด้วยการประดับดอกเบญจมาศ 16 กลีบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นจึงมักถูกใช้เฉพาะในงานพิธีสำคัญอย่างงานวันขึ้นปีใหม่ (新年祝賀の儀) หรือ พิธีการตอนรับพระราชอาคันตุกะ (国賓のご接遇) เป็นต้น   3. Princess Chichibu's Honeysuckle Tiara 

       ผลิตโดย " MIKIMOTO " รัดเกล้าของเจ้าหญิงเซะสึโกะ พระชายาในเจ้าชายยะซุฮิโตะ
  เนื่องจากทรงเป็นสะใภ้หลวงจึงได้รับพระราชทานรัดเกล้าเพื่อสวมในพิธีอภิเสกสมรส 
  อนึ่งด้วยไม่มีพระทายาท จึงมอบให้หลานสะใภ้ซึ่งก็คือ สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ

  ในจำนวนรัดเกล้าทั้งสาม Princess Chichibu's Honeysuckle Tiara เป็นองค์ที่สมเด็จพระจักรพรรดินีโปรดสวมในโอกาสต่างๆ มากที่สุด


  Embed from Getty Images
  (จริงๆมีอีก 2 องค์ คือ รัดเกล้าแห่งมกุฎราชกุมารี เเต่พระราชทานแก่สะใภ้หลวงทั้งสองเเล้ว)


  http://lequineguine.jugem.jp/?eid=776


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in