“ รัดเกล้า ” (Tiara) ในสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น Chanachai Manucham

ราชวงศ์ญี่ปุ่นเป็นอีกหนึ่งที่เปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกและมีพิธีการมอบรัดเกล้าให้เจ้าหญิงและสะใภ้หลวง แน่นอนว่ารัดเกล้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของความเป็นญี่ปุ่น ตามธรรมเนียมจะไม่มีทางเห็นสิ่งนี้ถูกสวมคู่กับชุดกิโมโน รัดเกล้าจะถูกสวมร่วมกับชุดพิธีการแบบตะวันตกเท่านั้น