เมื่อเราต้องจากบ้าน นักเขียนรองเท้าแตะ

ความรู้สึกที่ไม่ชินเวลาต้องจากบ้านไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่น