unname storyดอกไม้ในฤดูร้อน
ความสุขที่แสนสั้น
 • ใครสักคนกล่าวว่า ตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มเกิดมา เราก็ค่อย ๆ ตายลงในแต่ละวินาทีที่ผ่านไป
  ไม่วันใดก็วันหนึ่ง จะช้าหรือเร็ว “เรา” ก็ต้องตายจากกัน
  ใช่
  ”เรา” ผมหมายถึง คุณ และ ผม 

  ___________________________________________________________________
  เวลาเหมือนจะยาวนานกว่าเดิม
  เมื่อเรายืนมองเข็มมันหมุนไปในแต่ละวินาที รอให้เวลามันผ่านไป
  แต่เมื่อเราจูบกัน ไม่ว่าจะด้วยรสฝาดของบุหรี่หรือรสหวานจากลิปสติก
  เวลาเหมือนจะเดินเร็วจนเราไม่ทันได้หายใจ

  ถ้าหากเวลาของความสุขมันแสนสั้นเสมอ
  ทุกครั้งที่เราสวมกอดกัน ความตายจะมาเร็วขึ้นไหม ?
  แต่เมื่อเราจูบกัน ไม่ว่าจะด้วยรสฝาดของบุหรี่หรือรสหวานจากลิปสติก
  เวลาจะเดินไปเร็วเท่าไร ก็เหมือนจะไม่สำคัญอีกต่อไป

  เวลายาวนานกว่าเดิมตอนที่เราไม่เจอกัน
  แต่ผมไม่อยากใช้เวลาใดใดเพื่อรอคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
  ถ้าหากให้ผมได้สัมผัสริมฝีปากของคุณอีกครั้ง
  ผมจะยอมตายเร็วขึ้นอีกสองชั่วโมงเลยก็ได้

  ที่รัก เราเสียเวลาไปมากมายกับการรอ
  ในขณะที่ความตายยังคงดำเนินเรื่อยไป 

  ที่รัก รออีกนานเท่าไรถึงจะพอ
  หรือจนกว่าเมื่อคุณกลับบ้านไปแล้วพ่อแม่ก็แก่ชรา
  หรือจนกว่าเมื่อเราลืมไปแล้วว่าเราเป็นใคร 

  ที่รัก เราอาจจะเลือกอะไรไม่ได้มาก
  แต่ถ้ามีโอกาส แม้สักเสี้ยววินาที

  เราอย่าได้รออีกเลย  

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in