The Statement of "SBY"sbyworld
แชร์หรือแฉ
 • "มีเส้นบาง ๆ กั้นระหว่างคำว่า...แชร์กับแฉ"

  วาทกรรมของลูกพี่ลูกน้องสาววัย 10 ย่าง 11 ปีที่นั่งรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน
  ไม่ได้ทำให้เราติดใจจนขอนำประโยคนี้มาขยายความเพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าวเท่านั้น
  หากแต่ยังทำให้เราหวนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์เมื่อหลายสิบปีที่แล้ว
  ที่การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และการข่มเหงรังแกยังคงเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป

  เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม การสนทนาพาทีจึงเป็นเรื่องสามัญสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีปาก
  และมีภาษาซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน
  ทว่าการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างกันเสมือนเล่าสู่กันฟังนั้น
  บางครั้งอาจนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ ติฉินนินทา สาวไส้ให้กากินโดยที่ไม่รู้ตัว 
  จนถ้อยคำที่มีเป้าประสงค์แต่แรกคือการแบ่งปันเรื่องราวกลับตาลปัตรกลายเป็นประทุษวาจา
  อันนำไปสู่ข้อขัดแย้งในภายภาคหน้าเพียงเพราะความสนุกปากแค่ชั่วครู่ชั่วคราว

  แน่นอนว่าสมัยก่อนนั้นยังไม่มีใครนำคำว่าการกลั่นแกล้ง (Bully) มาใช้อย่างแพร่หลายในสังคมไทย
  แต่เมื่อสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตีแผ่เรื่องราวเลวร้ายที่ยังคงมีอยู่ทุกหัวระแหง
  สังคมซึ่งบิดเบี้ยวจึงถูกขัดเกลาและเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับน้ำคำที่สามารถฆ่าคนได้มากขึ้น
  แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าวาทกรรมที่มนุษย์ใช้บั่นทอนจิตใจมนุษย์ด้วยกันจะอันตรธานหายไป
  เช่นเดียวกับขยะจากน้ำลายคนที่ยังคงอยู่ ทุกคนที่พำนักอาศัยอยู่ในโลกปัจจุบันทันด่วนนี้
  จึงมีหน้าที่เดียวคืออย่าสร้างขยะจากน้ำลายเพิ่มด้วยการใช้คำพูดทำร้ายกันและกัน
  อย่าทำให้ปากของมนุษย์เหมือนปากกระบอกปืนท่ี่สามารถลั่นไกออกไปได้ทุกเมื่อ
  และอย่าทำให้เรื่องที่ผิดปรกติเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
  ...ได้โปรด

  พรชา จุลินทร (สบาย)
  21 มกราคม 2565
  14.00 น.
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in