เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
The Statement of "SBY"sbyworld
อิทธิพลของณเดชน์ญาญ่าที่ส่งผลต่อแฟนคลับ
 • บทคัดย่อ

  ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงกับแฟนคลับคือสัมพันธภาพที่เกี่ยวโยงกันโดยเปรียบเสมือนกับ
  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าที่ต้องคอยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ถ้าหากศิลปินคือหัวใจอันเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของร่างกาย แฟนคลับคือลมหายใจที่ไม่สามารถแยกกันได้ ศิลปินคนหนึ่งอาจมีแฟนคลับหลายร้อยชีวิต 
  ทว่าสำหรับแฟนคลับคนหนึ่งอาจมีศิลปินในดวงใจเพียงแค่คนเดียวหรือคู่เดียวตลอดชีวิต
  บุคคลผู้สร้างความบันเทิงที่ได้โลดแล่นอยู่ในวงการอุตสาหกรรมบันเทิงและหน้าสื่อ
  จึงล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลและส่งผลต่อกลุ่มผู้สนับสนุนดังเช่นอิทธิพลของณเดชน์ญาญ่า
  ที่ส่งผลระยะยาวโดยตรงต่อแฟนคลับ

  คำสำคัญ: ณเดชน์ญาญ่า / NY / แฟนคลับ

  บทนำ

  วงการมายาคือแหล่งลวงตาซึ่งข้อเท็จจริงได้ถูกผสมปนเปเข้ากับสิ่งหลอกลวงจนปะปนกันอยู่
  และเพราะผลพลอยได้คือค่าตัวที่มีจำนวนมหาศาล ใครหลายคนจึงมีความฝันอยากเป็นซูเปอร์สตาร์
  และมีหน้ามีตาในสังคม แต่จะมีมนุษย์เจ้าของใบหน้างามงดและไร้ที่ติสักกี่คนที่ได้กลายเป็นดาวค้างฟ้าและเป็นผู้ทรงอิทธิพลจนสามารถยึดครองพื้นที่สื่อมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ

  เคมีที่ปะทุและฉากหวานเข้าพระเข้านางบนหน้าจอโทรทัศน์ทำให้ แบรี่-ณเดชน์ คูกิมิยะ
  และ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ หรือที่ทุกคนรู้จักที่สุดของคู่ขวัญแห่งวงการบันเทิงไทยในนาม
  ณเดชน์ญาญ่า ได้กลายเป็นที่รู้จักและได้มีผู้สนับสนุนจำนวนมากซึ่งเกิดจากการรวมตัวจนกลายเป็น
  กลุ่มแฟนคลับ NY ก่อนที่การขยับขยายบทบาทจากดาราธรรมดากลายเป็นนักแสดงสายฝีมือ
  ที่เดินสายรับรางวัลหรือแม้แต่การเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่พรีเซนเตอร์จะทำให้ณเดชน์ญาญ่า
  กลายเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพล

  โดยเฉพาะการเป็นผู้ทรงอิทธิพลโดยตรงต่อกลุ่มคนรัก NY ที่ตามลุ้นตามเชียร์ความสัมพันธ์
  ที่ค่อย ๆ คืบคลานทีละนิดและไม่เป็นทางการในช่วงแรก ก่อนจะเปลี่ยนสถานะจากคู่ขวัญ พี่ชายน้องสาว กัลยาณมิตร คนสนิทจนกลายเป็นคู่รักในปัจจุบัน รวมถึงตามสนับสนุนในทุกที่ที่ณเดชน์ญาญ่าปรากฏตัวไม่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมหรือไกลสุดขอบฟ้า ด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
  ณเดชน์ญาญ่ามีอิทธิพลและส่งผลต่อชีวิตแฟนคลับ ทั้งยังทำให้สายใยบาง ๆ ที่ไม่อาจมองเห็นได้
  ด้วยตาเปล่าถูกถักทอจนกลายเป็นสายใยแห่งความผูกพันในท้ายที่สุด

  บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อที่มีขอบเขตในเรื่องสื่อ
  และอิทธิพลของสื่อ ณเดชน์ญาญ่า แฟนคลับ และอิทธิพลของณเดชน์ญาญ่าที่ส่งผลต่อแฟนคลับ

  สื่อและอิทธิพลของสื่อ

  สื่อซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางของทุกสิ่งมีความหมายคือ "ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย,
  ชักนำให้รู้จักกัน" (ราชบัณฑิตยสถาน, 2561)

  การสื่อสารมี 4 องค์ประกอบหลักด้วยกันคือ "ผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) ช่องสาร (Channel)
  และผู้รับสาร (Receiver)" (กิติมา สุรสนธิ, 2548)

  สื่อมวลชนมีความหมายคือ "พาหนะหรือเครื่องมือทั้งหลายที่มนุษย์ประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการนำข่าวสารหรือข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปสู่ยังมวลชน หรือประชาชนโดยทั่ว ๆ ไป
  ซึ่งอาจจะมองในแง่ของกลุ่มผู้ชม ผู้ดู ผู้ฟังและผู้อ่านในกระบวนการสื่อสารมวลชน หรืออาจจะเป็น
  กลุ่มผู้บริโภค" (พิลัดดา แก้วณรงค์, 2555)

  อิทธิพลมีความหมายคือ "การดำเนินการทางสังคมโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
  ที่มีความสามารถชักจูงสูง โดยอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งให้กระทำตามที่เขาต้องการให้ทำหรือไม่
  อย่างใดอย่างหนึ่ง" (อรุณ รักธรรม และ ปีเตอร์ รักธรรม, 2560)

  อิทธิพลส่งผลกระทบให้มนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น "อิทธิพลเป็นกลในการใช้อำนาจของคนเราเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทัศนคติ" (รีอาร์ดอน, แคทลีน เค, 2549)

  อิทธิพลเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทำหน้าที่ในการส่งออกไปโดยอาศัยตัวกลางเป็นสื่อ
  ดังนั้น "อิทธิพลของสื่อมวลชนจะมีบทบาทมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้รับสาร คุณสมบัติของ
  ตัวสื่อ พลวัฒน์ ภารกิจ ความเป็นพาหะที่พิเศษ การส่งผลกระทบ และการกล่อมเกลาสังคมของ
  สื่อมวลชนในปัจจุบัน อิทธิพลของสื่อมวลชนดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านปัจเจกชน
  และสังคมตามมา" (พิลัดดา แก้วณรงค์, 2555)

  ถ้าหากผู้ส่งสารเปรียบเสมือนบ้าน และสารหมายถึงพาหนะ สื่อก็คือพื้นดินที่เป็นถนนหนทางกับตัวกลางในการขับเคลื่อนสารที่มีอิทธิพลในการโน้มน้ามใจ ชักจูง ปรับเปลี่ยนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
  ทำให้สิ่งหนึ่งสามารถติดต่อและเชื่อมโยงกับอีกสิ่งหนึ่งได้ไปยังจุดหมายปลายทางคือผู้รับสาร 

  และถ้าหากกระบวนการถ่ายทอดสารขาดสื่อไปนั่นหมายถึงการขาดสิ่งที่ใช้โยงใยและเชื่อมต่อ
  ทั้งยังทำให้เกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนได้ในกระบวนการถ่ายทอดสาร
  เพราะสารที่เป็นสิ่งตั้งต้นของผู้ส่งสารไม่อาจเดินทางโดยไม่ผ่านตัวกลางที่เรียกว่าสื่อไปถึงผู้รับสารได้ คำว่าสื่อสารจึงหมายถึงการเดินทางของสื่ออย่างแท้จริง

  ณเดชน์ญาญ่า

  เหตุผลที่ณเดชน์ญาญ่าถูกเลือกเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าออกสู่ตลาดและครองใจผู้บริโภคชาวไทยมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ ไม่ใช่เป็นเพราะความดังระดับปรากฏการณ์หรือ
  การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับมหาชนซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เพราะมีความน่าเชื่อถือ มีอิทธิพล มีภาพลักษณ์ที่ดี มียอดติดตามทางโซเชียลมีเดีย มีกระแสในสื่อ มีแรงดึงดูดมากพอที่จะทำให้
  ผู้บริโภคและแฟนคลับต่างหลั่งไหลเข้ามาเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าซึ่งมีณเดชน์ญาญ่าเป็นพรีเซ็นเตอร์ และนั่นทำให้ณเดชน์ญาญ่าติดเป็น 1 ใน 10 อันดับของพรีเซ็นเตอร์โฆษณาที่ทำรายได้สูงที่สุดของประเทศไทย

  "เทรนด์ความนิยมการดื่มกาแฟในบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เนสกาแฟเปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่
  เพื่อสร้างความคึกคักให้กับตลาดในครึ่งปีหลัง โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่คอกาแฟสดและ
  ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ โดยเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู เดินหน้าลุยตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ ทุ่มงบ 700 ล้านบาทส่งแคมเปญการตลาด "สิ่งดี ๆ มีมากกว่าที่เห็น" ซึ่งเป็นแคมเปญยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 5 ปี
  เพื่อรุกตลาดกาแฟปรุงสำเร็จที่มีมูลค่า 14,900 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 55% พร้อมเปิดตัว
  "ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์" คู่รักซุปตาร์นั่งแท่นพรีเซนเตอร์ ชวนฟินกาแฟซองรสชาติเหมือนกาแฟสด กับคอนเซ็ปต์ใหม่ "กลมกล่อม หอม ครบ จบในซอง" และสร้างกระแส
  #กาแฟสดณเดชน์ญาญ่า ไปทั่วประเทศ พร้อมทั้งตอกหมุดการเป็นผู้นำในตลาดกาแฟปรุงสำเร็จ
  อย่างเหนียวแน่น" (ฐานเศรษฐกิจ, 2564)

  สัญญาพรีเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่มักเป็นแบบปีต่อปี แต่ถ้าหากตัวศิลปินมีความนิยมอย่างต่อเนื่อง
  ก็มักจะได้รับการเซ็นสัญญาเป็นพรีเซ็นเตอร์ต่ออีกหลายปี หรือในปัจจุบันนั้นอาจมีการเซ็นสัญญา
  เป็นแคมเปญต่อแคมเปญไป

  "สำหรับในตลาดค่ายมือถือที่เรียกได้ว่าตอนนี้แข่งกันดุเดือดหมัดต่อหมัด ทุกค่ายต่างใช้พรีเซนเตอร์
  คนดังเป็นอาวุธในการสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายทรูมูฟ เอช ที่เริ่มงัดกลยุทธ์พรีเซนเตอร์แบบคู่จิ้นมาใช้ก่อนใคร เริ่มจาก “ณเดชน์-ญาญ่า” ที่ประสบความสำเร็จเปรี้ยง ๆ ๆ ๆ เปลี่ยนมา
  เป็นทรูมูฟ เอชกันทั่วบ้านทั่วเมือง ซึ่งทำเนียบรายชื่อพรีเซนเตอร์ของทรูมูฟ เอช
  เมื่อเอ่ยชื่อมาแต่ละคนนั้นบอกได้เลยว่าตัวพ่อ ตัวแม่ของวงการทุกคน!
  เริ่มตั้งแต่ปี 2555 ทรูมูฟ เอช เปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรก "ณเดชน์ คูกิมิยะ" และต่อด้วย "ญาญ่า-อุรัสยา" ชวนคนไทยเปลี่ยนมาเป็นครอบครัว "ทรูมูฟ เอช 3G+ เปลี่ยนชีวิตให้เร็วแรง" ในช่วงที่เปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G ซึ่งทำให้ทรูมูฟ เอช มียอดลูกค้า 3G พุ่งทะยานขึ้นอย่างรวดเร็ว นับจากนั้น "ณเดชน์-ญาญ่า" ก็ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์เบอร์ 1 ของทรูมูฟ เอชมาจนถึงปัจจุบัน" (มาร์เก็ตติ้ง อุปส์, 2561)

  "เมื่อบริษัทมองตำแหน่ง "ผู้นำตลาด" จึงต้องดึงดาราดังเบอร์ต้น ๆ ของเมืองไทย "ณเดชน์-ญาญ่า"
  เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพราะทั้งคู่ Align กับแบรนด์ เฉพาะเดือนกันยายนก่อนหน้านี้เปิดตัวแคมเปญ Shopee 9.9 Mobile Shopping Day ทุ่มเงินไปถึง 200 ล้านบาท" (ตามทันโลกวันนี้, 2559)

  "เลย์ มันฝรั่งทอดกรอบยอดนิยมของเมืองไทย ร่วมตอกย้ำความเป็นแบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่ไม่เคยหยุด สร้างสีสันและรสชาติใหม่ ๆ ที่ครองใจคนไทย เปิดตัว เลย์ Thai Taste มันฝรั่งทอดกรอบที่มีรสชาติ
  จัดจ้าน ถึงรส ถึงเครื่อง ยกมาทั้งสำรับตำรับไทย ซึ่งถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติชื่นชอบอาหารไทย โดยมีสองพรีเซ็นเตอร์ "ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า อุรัสยา" พระนางคู่ขวัญแห่งปีมาร่วมสร้างสีสัน พร้อมเปิดตัวแคมเปญ ณ สยามสแควร์วัน" (พีพีทีวี, 2562)

  "เลย์ มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 
  ระเบิดความชิลรับซัมเมอร์ สานต่อกลยุทธ์ "มิวสิคมาร์เก็ตติ้ง" ดึงสองพรีเซ็นเตอร์คู่จิ้นตลอดกาล 
  ณเดชน์ คูกิมิยะ และญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ มาร่วมร้อง เล่น เต้น ฟินแบบจัดเต็มในภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุด "เลย์ ทูอินวัน (Lay’s 2IN1)" แคมเปญใหม่ล่าสุดรับหน้าร้อนจากเลย์ 
  ที่จะมามอบความสุขยกกำลัง 2 กับมันฝรั่งทอดกรอบ 2 รสชาติในซองเดียว!" (มติชน, 2560)

  "เลย์ มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย นำโดย นิติน บันดารี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 
  กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมล่าสุด "เลย์เน็ต" และ "เลย์ ทรีดี" ครั้งแรก! ในเมืองไทยกับขนมขึ้นรูปที่ผลิตจากมันฝรั่งด้วยรูปทรงแบบใหม่ มาพร้อมรสชาติความอร่อยที่การันตีโดยเลย์ โดยมีสองพรีเซนเตอร์คู่จิ้นสุดฮอตแห่งวงการบันเทิง 
  ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์ ควงคู่กันมาแจกความอร่อยเคล้าความสนุก
  รูปแบบใหม่ให้กลุ่มวัยมันส์ได้ลิ้มลองใจกลางมหานคร" (มาร์เก็ตพลัส, 2559)

  "เลย์ มันฝรั่งทอดกรอบอันดับหนึ่งของเมืองไทย โดยบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด 
  ชวนวัยมันส์ร่วมเปิดประสบการณ์ยิ่งหยัก…ยิ่งมันส์ ครั้งแรกในเมืองไทย กับการเปิดตัว "เลย์ แม็กซ์" 
  มันฝรั่งแท้แผ่นหยักลึกใหม่ ที่มีรอยหยักลึกขึ้นลงแบบสุด ๆ อร่อยเต็มแม็กซ์ไปกับ 2 รสชาติ สุดเข้มข้น "กลิ่นซี่โครงหมูย่างอเมริกัน" และ "รสสไปซี่ซีฟู้ด" พร้อมไฮไลท์สุดพิเศษจากพรีเซ็นเตอร์คู่หูสุดแม็กซ์ 
  ณเดชน์ คูกิมิยะและญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่มาชวนวัยมันส์มาโชว์หวานรับวาเลนไทน์
  สุดแอดเวนเจอร์ ด้วยการควงคู่ปีนหน้าผา "ชิพยักษ์เลย์แม็กซ์" สูงถึง 8 เมตร และร่วมสัมผัส 
  "แม็กซ์เวิลด์" ลานกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมสุดท้าทาย ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์" (โพสิชันนิ่ง, 2558)


  "ชูโอ เซ็นโก บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายแรก
  ในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ "ยำยำ" แถลงข่าวรีแบรนด์ดิ้งครั้งใหญ่ และเปิดตัวโลโก้ใหม่ 
  ประเดิมปรับโฉมแพคเกจแบบซองของยำยำจัมโบ้ กับคอนเซ็ปต์ "ยำยำจัมโบ้ ความสุขคำโต" 
  ผ่าน 3 พรีเซ็นเตอร์ "ณเดชน์-ญาญ่า" และ "หมาก-ปริญ" ดึงดูดใจผู้บริโภค" (อาร์วายทีไนน์, 2557)

  การได้อยู่ในกระแสหลักและได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทำให้ณเดชน์ญาญ่ารับงานคู่กันและ
  ได้กลายมาเป็นพรีเซ็นเตอร์คู่กันหลายปีซ้อน โดยที่ในช่วงแรกนั้น ตัวโฆษณาจะถูกนำเสนอด้วย
  เรื่องราวความน่ารักกุ๊กกิ๊กของการเป็นคู่ขวัญที่ต่อยอดมาจากการแสดงในงานละคร
  ทว่าในช่วงหลังมานี้ที่ทั้งสองได้มีการเปิดตัวเรื่องสัมพันธภาพและยืนยันการขยับสถานะจากคู่ขวัญ
  ในงานละครมาเป็นคู่รักในชีวิตจริง จุดขายของผลิตภัณฑ์จึงเปลี่ยนไปเป็นการนำเสนอเส้นเรื่องความรักที่ผูกไว้กับตัวโฆษณาอย่างแนบเนียน ดังนั้น โฆษณาหลายตัวจึงไม่ได้มีจุดประสงค์ที่สร้างขึ้นมา
  เพื่อต้องการยอดขายจากผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเอาใจผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มแฟนคลับของพรีเซ็นเตอร์อีกด้วย

  แฟนคลับ

  ศิลปินกับแฟนคลับแทบจะเกิดควบคู่กันขึ้นมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน แต่อาจมีลดหลั่นเล็กน้อย
  เนื่องจากศิลปินบางคนอาจจะได้รับการฝึกฝนในค่ายแบบเงียบ ๆ และยังไม่ได้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่เมื่อใดที่ศิลปินมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกขึ้นมาจนออกสู่สายตาของสาธารณะชน 
  แฟนคลับที่มีใจรักจะเกิดการรวมกลุ่มและตั้งชุมชนทันทีโดยอัตโนมัติ

  แฟนคลับคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนซึ่งมีใจรัก คลั่งไคล้ ชื่นชอบและสนใจในเรื่องเดียวกัน 
  ดังนั้น "แฟนดอม หรือ แฟนคลับ หมายถึง ชุมชนหรือการรวมตัวของผู้ที่เป็นแฟนที่มีความสนใจร่วมกัน มีความกระตือรือร้นร่วมกัน และมีการสื่อสารกันแบบคนคอเดียวกัน" (กาญจนา แก้วเทพ, 2555)

  ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับแฟนคลับส่งผลต่อกันเสมอมา มิหนำซ้ำ ในยุคปัจจุบันทันด่วนนี้ แฟนคลับ
  ยังมีอิทธิพลจนกลายเป็นกลุ่มคนซึ่งมีอำนาจในการต่อรองกับสื่อสูง ดังนั้น "แฟนคลับเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อในแง่ของการเพิ่มพลังอำนาจของกลุ่มแฟนคลับและลดพลังอำนาจของสื่อลง โดยปรากฏการณ์ของแฟนคลับที่ได้เกิดขึ้นมาในสังคมนั้น ทำให้เกิดเส้นแบ่งระหว่าง
  ผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เบาบางลง ซึ่งทำให้แฟนคลับกลายเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตสื่อต้องให้ความสนใจ 
  เนื่องจากเมื่อแฟนคลับชื่นชอบสิ่งใดก็จะทุ่มเททั้งแรงงาน จิตใจและกำลังทรัพย์เพื่อแสดงความชื่นชอบหรือชื่นชมในสิ่งนั้น ผู้ผลิตสื่อจึงมักจะต้องรับฟังความคิดเห็นและตอบสนองข้อเรียกร้องของแฟนคลับเพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่งกลุ่มแฟนคลับได้กลายเป็นบุคคลที่มีพลังอำนาจต่อรองกับ
  ผู้ผลิตสื่อในยุคนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้" (กนกวรรณ ปิ่นสิรานนท์ และ อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์, 2564)

  การรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ของกลุ่มคนที่มีหัวใจและความรักในเรื่องเดียวกัน
  ไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไป หากแต่หมายถึงความสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ที่มีผลกระทบในวงกว้าง
  และมีอำนาจการต่อรองกับสิ่งที่เคยมีอิทธิพลและยิ่งใหญ่อย่างมากในอดีต

  อิทธิพลของณเดชน์ญาญ่าที่ส่งผลต่อแฟนคลับ

  งานละครในจอแก้วเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากที่ทำให้ผู้ชมธรรมดาที่เป็นขาจรทั่วไปกลายเป็นแฟนคลับซึ่งติดตามและคลั่งไคล้ศิลปินนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จุดเริ่มต้นของณเดชน์ญาญ่าคือละครที่เป็นหนึ่งในโปรเจคฉลอง 40 ปี ช่อง 3 ที่ได้รับการพูดถึงอย่างล้นหลามในปี 2553 "ดวงใจอัคนี"
  ตามมาด้วยละครที่เป็นหนึ่งในโปรเจคฉลอง 41 ปี ช่อง 3 ที่ร่วมโครงการ Channel 3 4+1 Superstar "เกมร้ายเกมรัก" ที่ทำให้เกิดความโด่งดังท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่และได้รับความนิยมต่อเนื่องตราบจนถึงทุกวันนี้ "ธรณีนี่นี้ใครครอง" ละครที่มีเรทติ้งดีที่สุดตามสถิติของการได้ประกบคู่กันอีกครั้งของคู่ขวัญคู่นี้ "รอยฝันตะวันเดือด" ละครที่เป็นหนึ่งในโปรเจคฉลอง 35 ปี เมคเกอร์ กรุ๊ป พ่วงด้วยกับโปรเจคฉลอง 44 ปี ช่อง 3 "เล่ห์ลับสลับร่าง" ละครซึ่งสร้างความฮือฮาในบทบาทซึ่งฉีกออกไปจากเดิม "ลิขิตรัก" ละครที่ทุ่มทุนสร้างอลังการด้วยการเดินทางไปถ่ายทำถึงทวีปยุโรปที่ถูกส่งออกและบุกตลาดของประเทศจีนเรื่องแรกของประเทศไทยและเรื่องแรกของช่อง 3 ที่ได้จับมือร่วมกับ Tencent Video 
  จนมียอดวิวทะลุ 510 ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน รวมไปถึงงานภาพยนตร์คู่ครั้งแรกบนจอเงิน "นาคี ๒" ภาพยนตร์ที่ทำสถิติรายได้เข้าฉายวันแรกทะลุ 50 ล้านบาทกับปิดรายได้รวมที่ 417 ล้านบาท และล่าสุดเร็ว ๆ นี้ในปี 2565 บนหน้าจอโทรทัศน์ช่อง 3 อีกครั้งกับ "ลายกินรี" ละครสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมย้อนยุคในสมัยอยุธยาตอนกลางเรื่องแรกของณเดชน์ญาญ่า

  ทว่านอกจากฝีไม้ลายมือทางการแสดงแล้วนั้น รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ ความคิดความอ่าน ทัศนคติ ภาพลักษณ์ การวางตัว วุฒิการศึกษา การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การทำนุบำรุงศาสนาและ
  ทำบุญทำทานอย่างต่อเนื่องยังได้ส่งอิทธิพลจนทำให้แฟนคลับยึดณเดชน์ญาญ่าไว้เป็นบุคคลต้นแบบและเป็นสรณะถึงขั้นที่อิทธิพลของณเดชน์ญาญ่าสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของแฟนคลับคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งให้ไม่เหมือนเดิมตลอดกาล

  ณเดชน์ญาญ่าไม่ใช่จะมีอิทธิพลต่อหัวใจของแฟนคลับเท่านั้น หากแต่มีอิทธิพลในทุกย่างก้าวและ
  ทุกขณะจิตของชีวิตทั้งในรูปแบบของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้หรือรูปธรรมที่จับต้องได้ 
  ไม่ว่าจะเป็นด้านของความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ พฤติกรรม การเป็นต้นแบบ การใช้ชีวิต 
  การศึกษาเรียนรู้ การเลือกซื้อและจงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ การเปิดรับสื่อ 
  รวมไปถึงการตัดสินใจตั้งแต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ใกล้ตัวจนถึงเรื่องใหญ่โตมโหฬาร
  ที่ส่งผลต่อชีวิตในระยะยาว

  บทสรุป

  ในปัจจุบันทันด่วนนี้ สื่อไม่ใช่สิ่งที่มีอิทธิพลสูงต่อมวลมนุษยชาติเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้ว 
  เพราะในโลกที่มีสื่อจำนวนมากเกิดขึ้นทุกวัน ผู้เสพสื่อที่ไม่สามารถรับชมได้ทั้งหมด
  จึงเลือกการเปิดรับสื่อ และนั่นทำให้ผู้เสพสื่อทั้งหลายในสมัยนี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้สร้างสื่อ
  จนกลายเป็นกลุ่มคนซึ่งมีอำนาจในการต่อรองสูงกับผู้ผลิตสื่อและคนในสื่อ มิหนำซ้ำยังทำหน้าที่
  เป็นผู้เสพสื่อและผู้สร้างสื่อในคราวเดียวกัน ทั้งยังเข้าสู่ยุคผู้เสพสื่อเป็นใหญ่โดยสมบูรณ์

  คนในสื่อถูกประกอบสร้างขึ้นมาด้วยสื่อที่เป็นตัวกลางของทุกสิ่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังคนที่รับสื่อ
  ที่มีเพียงคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก้อน สื่อเปรียบเสมือนพาหนะหรือเครื่องมือที่ปุถุชนทั้งหลายประดิษฐ์และคิดค้นขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยกันตั้งแต่การสื่อสารระหว่างบุคคลไปจนถึงการสื่อสารเพื่อมวลชน การที่สื่อมีอิทธิพลและอำนาจที่ทำให้พฤติกรรมและทัศนคติของมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ต่างอะไรจากสัมพันธภาพของศิลปินและแฟนคลับซึ่งส่งผลกระทบต่อกันและกัน โดยที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่คอยสนับสนุนกับคนที่ถูกสนับสนุนได้ก่อให้เกิดสายใยแห่งความผูกพันและความรักที่กลมเกลียวและเหนียวแน่นจนกลายเป็นความรักที่ไม่มีวันหมดหรือสิ้นสุดลง

  ทว่าทุกสรรพสิ่งบนโลกซึ่งขึ้นชื่อว่ามีเลือดเนื้อเชื้อไขกับจิตใจล้วนแล้วแต่ต้องการความสมดุล
  วามพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป ถ้าหากให้เปรียบเทียบกับอวัยวะคงเหมือนกับ
  ปอดที่มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อหายใจ
  และดำรงชีวิต จะขาดก๊าซใดก๊าซหนึ่งไปไม่ได้โดยเด็ดขาด และเพราะความรักคือสิ่งสวยงามที่ยิ่งใหญ่
  มีคุณค่าภายในตัวเองและควรค่าแก่การทะนุถนอมเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้
  ความรักที่ดีจึงต้องเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และคอยสรรสร้างสิ่งจรรโลงใจ
  ไม่ใช่ทำร้ายหรือเป็นบ่อนทำลายใคร

  บรรณานุกรม

  กนกวรรณ ปิ่นสิรานนท์ และ อดิพล เอื้อจรัสพันธุ์. (2564). มอง "แฟนคลับ" ผ่านงานวิจัยในประเทศไทย. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 9(1), 22-31. 
  กาญจนา แก้วเทพ. (2555). สื่อที่ใช่ ของใครที่ชอบ: การ์ตูน โทรทัศน์ท้องถิ่น แฟนคลับ. 
  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์.
  กิติมา สุรสนธิ. (2548). ความรู้ทางการสื่อสาร. ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์.
  ฐานเศรษฐกิจ. (2564). เนสกาแฟ ทุ่ม 700 ล้าน ดึง "ณเดชน์-ญาญ่า" พรีเซนเตอร์. (ออนไลน์)
  เดอะสแตนดาร์ด. (2561). เส้นทางสู่ 'คู่ขวัญ' ณเดชน์ ญาญ่า ที่คนไทยทั้งประเทศช่วยเชียร์. (ออนไลน์)
  เดอะสแตนดาร์ด. (2561). ณเดชน์-ญาญ่า ที่สุดของคู่ขวัญวงการบันเทิงไทย. (ออนไลน์)
  เดอะสแตนดาร์ด. (2563). 'ณเดชน์ ญาญ่า' ทำไมจึงเป็นที่รัก และเป็นคู่ขวัญที่คนทั้งประเทศเอาใจช่วย. (ออนไลน์)
  ตามทันโลกวันนี้. (2559). สำรวจอาวุธลับ ช้อปปี้ สู้ศึกอีคอมเมิร์ซ จากคำบอกเล่า
  "ซีโอโอ เทอเรนซ์ แพง". (ออนไลน์)
  ไทยรัฐ. (2563). เจาะลึก 10 เจ้าพ่อเจ้าแม่พรีเซ็นเตอร์ ตัวแปรสำคัญที่ทำให้ได้งาน. (ออนไลน์)
  พิลัดดา แก้วณรงค์. (2555). อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเรียนรู้ของสังคมไทย. (ออนไลน์)
  พีพีทีวี. (2562). "เปิดตัว เลย์ Thai Taste จัดจ้านถึงเครื่อง อร่อยถึงรสชาติ". (ออนไลน์)
  โพสต์ทูเดย์. (2555). รักให้พอดี...แฟนคลับที่เคารพ. (ออนไลน์)
  โพสิชันนิ่ง. (2558). "ณเดชน์–ญาญ่า" ชวนเปิดประสบการณ์ยิ่งหยัก…ยิ่งมันส์ ครั้งแรกในเมืองไทยกับ "เลย์ แม็กซ์" มันฝรั่งแท้แนวใหม่แผ่นหยักลึกสุดๆ ให้รสชาติเข้มเต็มแม็กซ์. (ออนไลน์) 
  มติชน. (2560). "เลย์" ระเบิดความชิล!! จับมือ "ณเดชน์–ญาญ่า" ผ่านแคมเปญล่าสุด "เลย์ ทูอินวัน". (ออนไลน์) 
  มาร์เก็ตพลัส. (2559). เลย์ ควง "ณเดชน์-ญาญ่า" ชวนชิมความอร่อยใหม่ "เลย์ เน็ต" และ "เลย์ ทรีดี". (ออนไลน์)
  มาร์เก็ตติ้ง อุปส์. (2561). ย้อนรอยพรีเซนเตอร์ทรูมูฟ เอช จาก "ณเดชน์-ญาญ่า" ถึง "พี่ตูน"
  กวาดเรียบตัวท็อปทั้งไทยและอินเตอร์…แรง แซ่บ เผ็ชเว่อร์. (ออนไลน์)
  ราชบัณฑิตยสถาน. (2561). พจนานุกรมไทย ทันสมัยล่าสุด. ฉะเชิงเทรา : พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป.
  รีอาร์ดอน, แคทลีน เค. (2549). กลวิธีปกครองคน. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.
  อรุณ รักธรรม และ ปีเตอร์ รักธรรม. (2560). พฤติกรรมการบริหารองค์การ.
  ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  อาร์วายทีไนน์. (2557). "ณเดชน์-ญาญ่า" แทคทีมสร้างความสุข เติมเต็มรอยยิ้ม. (ออนไลน์)

  พรชา จุลินทร (สบาย)
  10 มกราคม 2565
  15.44 น.
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in