เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Living for Learning Lifeningnong
THE SOUL OF GREAT ENTERPRISE จิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ประกอบการที่ดีงามและเป็นมิตร
 • ใครอยากรู้ว่าบริหารจัดการองค์กรที่ดีงามและเป็นมิตรนั้นต้องมองอะไรอย่างไร​บ้าง ลองอ่าน​ผลงานเล่มที่1เล่มนี้ได้ครับ​ ฝากแปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างใต้​ Comment​ ด้วยนะครับ

  เล่มที่​ 1​ นี้ประกอบไปด้วยความรู้ความเข้าใจ มุมมองความคิด วิธีคิด วิธีมอง การบริหารจัดการ ประสบการณ์โดยตรงโดยอ้อม เรื่องราวที่ได้พบเจอเรียนรู้รับฟัง นำมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ เป็นแก่น เป็นหลัก มุ่งหวังเชิงปฏิบัติสู่การนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ อีกทั้งให้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตและเป็นเครื่องยกระดับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้สามารถดำเนินชีวิตทั้งด้านการงาน การชีวิต ได้อย่างดีงาม มีคุณธรรม มีความสุข พบกับความสว่าง เข้าถึงความสงบได้ในทุกๆ วันที่ดำเนินไปขอฝากผลงานด้วยนะครับ
  .
  สนใจสั่งซื้อ E Book ฉบับเต็ม
  หรือ ฉบับแยก Chapter
  โปรดแจ้งมาทางข้อความได้เลยนะครับ
  .
  ติดตามสาระดีๆ​ ได้จากเพจนี้​ FB Living Learning Lifeตลอดจน​ สื่อสาระดีๆ​ ทั้งหนังสือ​แต่งเอง​ E​ Book​ และรูปเล่ม บทความสั้น​ หลักสูตรอบรมตลอดจนแนวทางและวิธีการพัฒนาชีวิตตนเองและสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามและเป็นมิตร​ .ขอฝากเพจนี้สู่ท่านผู้สนใจทุกท่านด้วยนะครับ
 • จิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการจากที่ผมได้ศึกษา ค้นคว้า และได้ใช้ชีวิตมากกว่าสิบห้าปีในการทำงานที่หลากหลายสาขาอาชีพ หากกล่าวไปแล้ว สิบห้าปีอาจยังไม่เยอะมากหากเทียบกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญกว่ายี่สิบถึงสามสิบปีหรือมากกว่านั้น ทว่าหากเปรียบกับคนที่ยังไม่เคยทำงานมาก่อนหรือเพิ่งเริ่มทำงาน ก็เรียกได้ว่าพอจะหนักแน่นพอสมควรในด้านการค้นพบและความเข้าใจชีวิตทั้งนี้ ระยะเวลาอาจไม่ได้บอกหรือบอกได้ไม่ชัดเจน แม่นยำว่าเรามีความเข้าใจชีวิตงานและชีวิตคนจริงแท้ ก็ต่อเมื่อได้พูดคุย ทำความเข้าใจแจกแจงรายละเอียดเหตุปัจจัย ที่มาที่ไป ตลอดจนผลลัพธ์ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นทั้งในเชิงลึกและในเชิงกว้างที่สำคัญคือความเข้าใจในเหตุปัจจัยที่เป็นต้นขั้วหรือเหตุปัจจัยตามความจริงแท้สิ่งนี้เองน่าจะทำให้เห็นภาพได้มากขึ้นว่า บุคคลนั้นมีความเข้าใจในชีวิตงานและชีวิตคน เรียกได้ว่าพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็หมั่นพัฒนาฝึกฝนเรียนรู้ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น สู่ความจริงที่ประณีตและลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้นแล้วเรื่องของประสบการณ์ด้านเวลาผู้เขียนจึงไม่อยากให้เน้นสอบถามหรือสงสัยมากนักเพราะจะหลุดประเด็นที่ผู้เขียนตั้งใจอยากสื่อสารและถ่ายทอดสู่ท่านผู้อ่านอันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายยิ่งหากความอันลึกซึ้งและเป็นคุณในหนังสือเล่มนี้จะเข้าไม่ถึงและไม่สามารถทำให้ท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจที่ดีงามและไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัยใจคอของท่านผู้อ่านผู้เขียนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งโดยแท้ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงต้องอธิบายไว้ตั้งต้นเพื่อได้แนวทางในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือนี้ได้อย่างมีหลักในการอ่านและศึกษาตลอดจนจบเล่ม

  อนึ่งหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเล่มแรกที่ผู้เขียนได้รวบรวมความตั้งใจ ความพยายาม และความทุ่มเทในงานเขียนด้วยวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมุมมองความคิด วิธีคิด วิธีมองการบริหารจัดการ ประสบการณ์โดยตรง ประสบการณ์โดยอ้อมเรื่องราวที่ได้พบเจอและที่ได้เรียนรู้รับฟัง นำมาถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ เป็นแก่นเป็นหลัก เป็นความรู้ความเข้าใจ และมุ่งหวังเชิงปฏิบัติสู่ท่านผู้อ่านทุกท่านว่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยอีกทั้งให้เป็นเครื่องป้องกันชีวิตและเป็นเครื่องยกระดับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของท่านผู้อ่านให้สามารถดำเนินชีวิตทั้งด้านการงานการชีวิต ได้อย่างดีงาม มีคุณธรรม มีความสุข พบกับความสว่างเข้าถึงความสงบได้ในทุกๆ วันที่ดำเนินไปนี้เองคือเจตนาและความมุ่งหวังโดยแท้ของผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนท่านผู้อ่านและสร้างภาวะฉุกคิดตลอดจนสร้างแนวทางในการดำเนินชีวิตผ่านเสียงอ่านด้วยการออกเสียงตามตัวอักษรด้วยเสียงของท่านผู้อ่านก็ดีให้ผู้อื่นอ่านให้ท่านได้ฟังก็ดี ผ่านเสียงอ่านในใจของท่านผู้อ่านก็ดีหรือแม้กระทั่งนึกถึงประหนึ่งว่าได้กำลังสนทนากับผู้เขียนอยู่ตรงหน้าก็ดีด้วยการรับรู้ผ่านรูปแบบใดๆ ก็ดี ผู้เขียนจะยินดีและขออนุโมทนาสาธุเป็นอย่างยิ่ง

  ก่อนท่านผู้อ่านจะได้เริ่มศึกษาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อนึ่ง ผู้เขียนเลือกหยิบเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตด้านการทำงานมาเล่า มาสรุปมาถ่ายทอดสู่ท่านผู้อ่านโดยแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ชีวิตด้านการทำงานเพียงอย่างเดียวแต่ก็หมายรวมถึงชีวิตในด้านอื่นๆ ด้วย อาธิเช่น ด้านการศึกษาด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ด้านชีวิตครอบครัว ด้านชีวิตกับพระพุทธศาสนาและด้านอื่นๆ ซึ่งได้แสดงไว้เชิงเทียบเคียงบ้าง เชิงอธิบายบ้าง เชิงยกตัวอย่างบ้างผสมผสานกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแต่เนื้อหาหลักยังคงเกาะหรือวางแก่นเรื่องไว้ที่ชีวิตการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในองค์กรเอกชน แต่ทั้งนี้แม้เนื้อหาจะมีเนื้อหาไปในทิศทางดังกล่าวทว่าแม้ผู้อ่านที่ไม่เคยทำงานในองค์กรเอกชน หรืออาจประกอบอาชีพอิสระหรือแม้แต่ผู้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนหลักธรรมคำสอนในศาสนาต่างๆก็สามารถเลือกหยิบแนวความคิด มุมมอง ตลอดจนข้อความเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมรอบข้างของทุกท่านได้ตามอัธยาศัยเพราะเนื้อหาที่ผู้เขียนได้แสดงไว้นั้นมีความเชื่อมโยงทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อท่านผู้อ่านตลอดจนผู้คนในสังคมด้วยเหตุนี้ หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งกับท่านผู้ประกอบกิจการอิสระท่านผู้บริหารจัดการองค์กรธุรกิจเอกชน ท่านผู้บริหารจัดการองค์กรรัฐวิสาหกิจผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรเอกชน ผู้ที่ปฏิบัติงานภายในองค์กรรัฐวิสาหกิจผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำงานใหม่ ผู้ที่กำลังมองงานเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวผู้ที่กำลังศึกษาทางด้านการจัดการหรือการบริหารธุรกิจผู้ที่กำลังศึกษาในสายวิชาชีพอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องก็ดีไม่เกี่ยวข้องก็ดี ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ เปิดโอกาส เปิดมุมมองเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ล้วนสามารถเลือกหยิบอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ตามอัธยาศัยเช่นเดียวกัน

  ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาชีวิตของผู้เขียนกล่าวโดยย่อๆ คงเริ่มต้นตั้งแต่การทำงานหลังจบการศึกษาปริญญาตรีนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันผู้เขียนก็เริ่มค้นพบความเชื่อมโยงและคุณลักษณะบางประการที่ทำให้ธุรกิจ องค์กรบริษัทมีความแข็งแรง แข็งแกร่ง และหยุ่นตัวสููงทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งทำให้มีความสามารถในการทำกำไรได้ทั้งระยะสั้นที่ตอบโจทย์กับนักเก็งกำไรระยะสั้นรวมถึงมีความสามารถในการทำกำไรได้ในระยะยาวที่ตอบโจทย์กับนักลงทุนระยะยาวและมีความสามารถในการผสานสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งผู้บริโภคทางตรง ผู้บริโภคทางอ้อมตลอดจนคู่ค้า คู่แข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อีกด้วยผู้เขียนขอเรียกสิ่งที่กำลังจะกล่าวทั้งหมดว่า Platform (แพลต-ฟอร์ม) หรือโครงสร้างแห่งจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการหรือคำย่อที่ว่า SOE นะครับซึ่งย่อมาจาก Soul ofEnterprise ประกอบไปด้วย 8 มุมมองสำคัญยิ่งยวดในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจตลอดจนการทำงานภายในสภาพแวดล้อมองค์กรธุรกิจ หรือองค์กรต่างๆ ครับผู้เขียนจึงขออนุญาตท่านผู้อ่านทุกท่านชวนกันคุยช่วยกันคิดชวนกันทำชวนต่อยอดไปด้วยกันตามลำดับ

  สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ผู้มีพระคุณผู้บริหาร เจ้าของกิจการ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน รุ่นพี่รุ่นน้องกัลยาณมิตรทุกท่าน ตลอดจนพระอริยสงฆ์ที่เคารพสักการะด้วยจิตใจและพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นบุคคลตั้นแบบ เป็นทั้งหลักคิดเป็นทั้งหลักพูด เป็นทั้งหลักปฏิบัติและเป็นทั้งหลักธรรมในการดำเนินชีวิตของผู้เขียนให้สร้างสรรค์ความดีงามทุกช่วงวัยชีวิตตลอดมาและทำให้ผู้เขียนมีกำลังใจ มีแรงกายจนสามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆ ท่านอย่างสูงสุด

 • เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังความคาดหวังของท่านผู้อ่านทุกท่านตลอดจนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของผู้เขียน ผู้เขียนใคร่ขออธิบายแนวทางวิธีการอ่าน วิธีการศึกษา การเลือกจับประเด็นสักเล็กน้อย โดยมีความดังต่อไปนี้บางท่านหากสะดวกอ่านเป็นหัวข้อๆ ก่อนหลังก็ดีหรือบางท่านอาจเลือกอ่านจากเริ่มต้นไปสิ้นสุดก็ดีหรือบางท่านอาจเลือกอ่านเฉพาะจุดก็ดี หรือบางท่านอาจเลือกอ่านสลับไปสลับมาก็ดีหนังสือเล่มนี้ มีความพร้อมให้ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยเนื่องจากผู้เขียนได้เลือกเขียนแยกเป็นหัวข้อๆ เพื่อให้จบความภายในหัวข้อนั้นๆไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใหญ่หรือหรือย่อย ด้วยเหตุนี้ท่านผู้อ่านสามารถเลือกอ่านศึกษาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ตามความปราถนามุ่งหวังทั้งนี้หากท่านผู้อ่านเลือกอ่านหัวข้อใดแล้ว ผู้เขียนเองก็มีความมุ่งหวังว่าอยากให้ท่านผู้อ่านได้อ่านหัวข้อนั้นให้จบย่อหน้าหรือบทความนั้นๆเพื่อให้ท่านได้เข้าใจเข้าถึงเจตนาและจุดเน้นที่ชวนคิดไว้เป็นหัวข้อๆ ไปเพื่อท่านผู้อ่านจะได้เห็นถึงข้อมูลและเจตจำนงของผู้เขียนได้ในภาพรวมและภาพลึกได้ครบถ้วนก่อนนำไปวิเคราะห์ต่อยอดประยุกต์หรือแม้กระทั่งวิพากษ์ในประเด็นต่างๆด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งความถูกต้อง ความครบถ้วนความแม่นยำ ตลอดจนซึ่งมีความเป็นธรรมเป็นฐานเป็นหลักในการบูรณาการสืบไป นั่นเอง

  ทั้งนี้ เนื่องด้วยท่านผู้อ่านมีความหลากหลายสาขาอาชีพ ตลอดความรู้ความเข้าใจความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านผู้เขียนจึงได้เขียนอธิบายถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าท่านผู้อ่านจะได้รับจากการศึกษาเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจสามารถแบ่งออกเป็นสามประการหลักๆ ได้แก่ผลลัพธ์ประการที่ 1 เมื่อเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ไปบ้างแล้วไม่ว่าจะอ่านจนจบหรืออ่านไปได้บางส่วนก็ตาม ท่านผู้อ่านบางท่านอาจรู้ข้อมูลเหล่านี้ดีอยู่แล้ว ผู้เขียนก็ขอให้ท่านอย่าได้เบื่อกันแต่อยากให้ถือเป็นโอกาสในการทบทวนตรวจสอบไปร่วมกันว่า ข้อไหนจุดไหนที่เราหลงลืมไปหรือไม่ ข้อไหน จุดไหน ที่เราเน้นย้ำมั่นเหมาะสม่ำเสมอ ข้อไหนจุดไหนที่เราอาจนึกไม่ถึงมาก่อนเลย ข้อไหนจุดไหนที่เราทราบดีอยู่แล้วแต่มีบางมุมมองที่น่าสนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็ขอให้ท่านผู้อ่านอย่าได้เบื่อกันแต่อย่างใด โปรดทบทวนตรวจสอบไปร่วมกันรวมไปถึงหากมีข้อไหน จุดไหนที่ผู้เขียนอาจเขียนได้ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมผู้เขียนเองก็พร้อมน้อมรับและนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับ ผลลัพธ์ประการที่ 2 ท่านผู้อ่านบางท่านอาจรู้สึกว่าเนื้อหามีความหนัก จนทำให้อ่านไม่รู้เรื่องเลย ไม่เข้าใจเลยหรือเข้าใจเพียงเล็กน้อยไปจนไปถึงเข้าใจได้ยากและไม่เข้าใจเลย ก็อาจมีได้สำหรับท่านผู้อ่านที่รู้สึกและเกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ขณะอ่านศึกษาผู้เขียนขอให้กำลังใจท่านผู้อ่านเป็นอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวนี้เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเน้นไปที่แก่นของการบริหารจัดการธุรกิจดังที่กล่าวไว้ข้างต้นดังนั้นอาจมีทั้งคำศัพท์เฉพาะและนัยยะเชิงลึกที่ยังไม่อาจเข้าใจได้ผ่านตัวอักษรได้ในขณะนี้แต่อาจต้องผ่านประสบการณ์การพบเจอผู้คน สถานการณ์ ผ่านช่วงเวลาต่างๆมามากมายพอสมควรซึ่งท่านผู้อ่านจะได้รับทราบและเปิดมุมมองถึงประสบการณ์ในบางช่วงบางตอนเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพและย่อความถึงแก่นด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงขอให้กำลังใจท่านผู้อ่านเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งอาจลองเริ่มต้นจากการเลือกหัวข้อที่อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ก่อนหรือหากต้องการอ่านหัวข้อนั้นจริงๆ ก็ให้อดทน และตั้งมั่นศึกษาไปก่อนเชื่อได้ว่าอย่างน้อยก็จะเป็นการผ่านหูผ่านตาพอสมควรและเมื่อต้องพบกับสถานการณ์จริง คนจริง เวลาจริงท่านผู้อ่านคงพอมีข้อมูลอยู่พอสมควรในการเลือกปฏิบัติ เลือกตัดสินใจเลือกวางตัววางใจ และมีมุมมองต่อสถานการณ์นั้นๆได้ถูกหลักจนไปถึงความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ประการที่ 3 ท่านผู้อ่านบางท่าน จะรับรู้และเข้าใจได้บ้างและอาจไม่เข้าใจได้บ้างสลับกันไป ซึ่งผลลัพธ์ลักษณะแบบนี้ ผู้เขียนขอชื่นชมและขอให้เก็บเล็กผสมน้อยลองจับประเด็น จับมุมมอง จับแนวคิดบางอย่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในสถานการณ์ของท่านผู้อ่านหัวข้อใดที่พอทำความเข้าใจได้ก็ขอให้เป็นการทบทวนตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำความครบถ้วน และความเป็นธรรมดังแนวทางผลลัพธ์ประการที่หนึ่งข้างต้นหัวข้อใดที่ทำความเข้าใจได้ยากหรือไม่เข้าใจเลยหรือเข้าใจได้น้อยมากก็ขอให้กำลังใจและลองเลือกอ่านหัวข้อที่ง่ายกว่าหรือลองอ่านหัวข้อเดิมไปจนจบหัวข้อนั้นๆก่อนเพื่อให้ผ่านตาผ่านความคิดเราสักรอบแล้วกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งอาจทำให้เข้าใจได้มากขึ้น ดังแนวทางผลลัพธ์ประการที่สองนั่นเองเมื่อท่านผู้อ่านสามารถวางหลักในการอ่านในหนังสือเล่มนี้ได้ดีแล้วพอมีแนวทางมีหลักในการศึกษาเรียนรู้ถูกต้องถูกทางดีแล้ว ผู้เขียนเองก็เชื่อว่าทุกๆท่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของท่านผู้อ่านแต่ละท่านได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนด้วยเช่นกันณ โอกาสนี้ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วผู้เขียนขอเชิญทุกท่านร่วมขบคิดชวนกันคุยชวนกันทำร่วมกัน ในลำดับไป

 • Passion Drive Business       

  พลังที่สร้างสรรค์และเป็นมิตรขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า

   

  นักธุรกิจหลายคนมีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันครับแต่หลายๆ คนก็เริ่มจากโอกาสจากจุดที่เขามีอยู่ในชีวิต ณ ช่วงเวลานั้นครับบางธุรกิจเริ่มต้นจากความรักในการทำซาลาเปาให้กับลูกหลาน อร่อยจนบอกต่อแล้วก็ขยายธุรกิจมีสาขามากมายในปัจจุบัน บางคนเริ่มต้นธุรกิจจากการไปซื้อหมูทอดบางร้านให้กับลูกแต่ปริมาณที่ได้รับไม่สมกับราคาที่ซื้อ เลยตัดสินใจทำขายเองซะเลยขายไปขายมายอดขายเป็นหลักล้านต่อเดือน จากตัวอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังบางครั้งเราอาจต้องบอกว่า ต้องขอขอบคุณสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้บางคนเริ่มทำอะไรบางอย่างบนความรัก บนความเมตตาหรือบนความไม่สมราคาขายนี่เป็นเพียงบางตัวอย่างครับที่แสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นในเส้นทางสายธุรกิจของบางท่านแล้วท่านผู้อ่านล่ะครับ อยากทำธุรกิจเพราะอะไร อยากบริหารจัดการธุรกิจเพราะอะไรหรือท่านผู้อ่านที่ทำธุรกิจอยู่แล้ว ท่านลองนึกย้อนหลังไปถึงวันแรกๆพอจำได้มั้ยครับว่า ท่านเริ่มทำธุรกิจด้วยเพราะอะไร เพราะสิ่งใดส่วนตัวผมเองเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรก เพราะอยากทำในสิ่งที่ผมรักครับซึ่งนั่นคือการได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ผมได้เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาตนเองมา สู่ท่านผู้อ่านในวงกว้างครับเพื่อจะได้มีทั้งแหล่งปัญญา แหล่งประสบการณ์ ตลอดจนแหล่งภูมิคุ้มกันอีกทั้งอยากมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยครับ เพื่อสร้างความมั่นใจทางด้านสังคมใจและชีวิตจะได้ไม่กังวลมากนักในโลกของการดำเนินชีวิตสายงานอาชีพ นอกจากนี้ อยากสร้างชวนคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าได้ร่วมคิดร่วมคุยกันไปสำหรับคนที่ไฟแรง หากได้รับการแนะนำบอกจุดบอกทิศทางที่ดีไฟแรงก็จะโหมให้พลังใจพลังกายคึกคักเลยทีเดียวครับ ไม่โหมไหม้ตนเองและผู้อื่นสำหรับคนที่มาสายวางแผน กลยุทธ์ ควบคุม ดูแล ก็จะได้มีแนวคิดที่ครอบคลุมและสมดุลสร้างความยั่งยืนให้ทั้งคน องค์กร ธุรกิจ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ผิดทิศทางก่อให้เกิดความเดือนร้อนไปทั่ว เหล่านี้เองครับคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ผมเริ่มต้นเขียนหนังสือครับแล้วท่านผู้อ่านล่ะครับมีจุดเริ่มต้นหรือจุดประกายจากสิ่งใด ฝากทิ้งท้ายไว้ขบคิดสักเล็กน้อยครับ

 • สนใจสั่งซื้อ E Book ฉบับเต็ม
  หรือ ฉบับแยก Chapter

  โปรดแจ้งมาทางข้อความได้เลยนะครับ

  ติดตามสาระดีๆ​ ได้จากเพจนี้​ FB Living Learning Lifeตลอดจน​ สื่อสาระดีๆ​ ทั้งหนังสือ​แต่งเอง​ E​ Book​ และรูปเล่ม บทความสั้น​ หลักสูตรอบรมตลอดจนแนวทางและวิธีการพัฒนาชีวิตตนเองและสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามและเป็นมิตร​ .ขอฝากเพจนี้สู่ท่านผู้สนใจทุกท่านด้วยนะครับ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in