(Review) อวย Awaken meijiww

รวมรีวิวอวยซีรี่ส์เรื่อง Awaken แต่ละอีพี ข้อมูลอื่นๆ ต่างๆ ที่อยากรีวิวของเรื่องนี้