Search #slum

พบพื้นที่เสพศิลป์แปลกใหม่ เมื่อนิทรรศการศิลปะถูกจัดขึ้นใน 'สลัม'

: คิดว่าผู้ที่อ่านคอลัมน์ Artboard ทุกท่านคงมีความสนใจงานศิลปะและงานออกแบบกันบ้างไม่มากก็น้อย และคาดว่าหลายๆ ท่านก็คงใช้วันหยุดเดินทางไปเสพผลงานศิลปะในสถานที่ต่างๆ อย่างหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หรืองานอีเวนต์ต่างๆ อยู่บ้าง แต่วันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านไปชมงานศิลปะใน 'สลัม'