Search #portland

พอร์ตแลนด์คือดี ชวนคุยกับ เบ๊น-ธนชาติ ถึงนิทรรศการใหม่ของเขา

เบ๊น - ธนชาติ ศิริภัทราชัย กำลังมีนิทรรศการใหม่ เป็นการรวบรวมภาพจากเมืองพอร์ตแลนด์ที่เขาชื่นชอบ และชื่นชมว่าดีงามนักหนา มินิมอร์จึงไปนั่งคุยกับเขาถึงนิทรรศการที่กำลังเกิดขึ้น