Search #move

เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วย 5 ความเคลื่อนไหวของคนตัวเล็กๆ

รู้จักกับกิจกรรมดีๆ สิ่งประดิษฐ์โดดเด่น ที่เน้นการช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน

4 สิ่งประดิษฐ์ไอเดียเด่นที่เน้นคิดมาเพื่อโลก

ที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีทางแก้เสมอ พบกับนวัตกรรมไอเดียเก๋ที่ช่วยแก้ปัญหาเก่าๆ ให้กลายเป็นหนทางใหม่ๆ ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทั่วโลก