Search #jirabell

'เราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว'ครั้งแรกของหนังสือที่พิมพ์ชื่อเราลงบนปกในได้!

'เราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียว'ฉบับพิมพ์ใหม่ นอกจากเนื้อหาเพิ่มแล้ว ดีงามที่สุดคงจะเป็นครั้งแรกในวงการหนังสือ ที่เปิดโอกาสให้เราพิมพ์ชื่อตัวเองหรือคนที่เรารักลงไปบนปกในได้ด้วย!