Search #imagine

ฝันวัยเด็กเป็นจริง เมื่อ'เพื่อนในจินตนาการ'ถูกทำให้มีตัวตน!

ตอนเด็กนอกจากคุยคนเดียวแล้ว เราก็ต้องพอมีเพื่อนในจินตนาการกันบ้างแหละน่า จะเป็นยังไงถ้ามีคนอาสาทำเพื่อนในจินตนาการของเด็ก ๆ มีตัวตนจริง ๆ ขึ้นมา คุณพระ!