Search #cyber bullying

โถ...ทำไมช่างอำมหิต ปฏิกิริยาเมื่อดาราต้องอ่านทวีตร้ายร้ายที่...เฮ้ย พูดถึงเรานี่! - Read Mean Tweets

ทวีตด่าลอยๆ หรือแซะแล้วคิดว่าเจ้าตัวจะไม่เห็น.....ตื่นจ้ะ! นี่มันยุคไหนแล้ว ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นหรอกนะ

การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ เหยื่อรายต่อไปอาจเป็นคุณ!!

การกลั่นแกล้งกันนั้นอยู่ในทุกที่ สื่อที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กก็อาจทำให้เราทุกคนกลายเป็นเหยื่อรายใหม่ของโลกออนไลน์ได้ทุกเมื่อ