Search #beatnik

Beatnik— ฮิปสเตอร์แห่งยุค 60's ผู้ถูกกลืนหายไปท่ามกลางวัฒนธรรมฮิปปี้

เราพูดถึงแฟชั่นยุค 50s-60s อยู่บ่อยครั้ง เพราะแฟชั่นจากยุคนั้นได้วนเวียนมากลายเป็นเทรนด์ฮิตในยุคใหม่เสมอ แต่ในความวนเวียนนั้นก็ช่างน่าแปลกใจ ที่มีบางซับคัลเจอร์ซึ่งฮิตมากแต่กลับถูกกลืนหายไปกับกาลเวลา ทั้งที่มันเป็นต้นกำเนิดของวัฒนธรรมฮิปปี้อันรุ่งเรืองแท้ๆ—เรากำลังพูดถึงกลุ่ม Beatnik ที่น้อยคนคงเคยได้ยินชื่อแต่หากได้อ่านเรื่องของพวกเขา หลายคนอาจคิดถึง