Search #aesthetics

ไม่ใช่แค่เรื่องฉาบฉวย 'แฟชั่น' นั้นสร้างตัวตนได้ด้วยเหมือนกัน

เราเชื่อเหลือเกินว่าการสวมใส่เสื้อผ้าไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นฉาบฉวยที่ใส่โชว์กันไปกันมาในแต่ละวัน แต่มันยังเป็นเรื่องของการบ่งบอกหรือกระทั่งสร้างตัวตนของใครหลายคนหรือหลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นคือลัทธิ Afrofuturism ที่ทำให้เราเห็นภาพนั้นชัดเจนที่สุดว่าเสื้อผ้าหน้าผมมีส่วนในการสร้างตัวตนมากแค่ไหน