Search #Snooze

วงจรการตื่นนอนของคุณเป็นยังไง ลองมาดูกันใน Flowchart of Snooze!

ลองมาดูลำดับ Flowchart กันสนุกๆ ว่าตรงกับพฤติกรรมการตื่นนอนของตัวเองกันหรือเปล่า