Search #Perfume

ไขความลับในขวดน้ำหอม เหตุใด Marilyn Monroe และหญิงทั่วโลกจึงหลงรักหนักหนา

เห็นข่าวที่ดาราสาวขนกระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างแดนเข้าประเทศ เราก็นึกเลยไปถึงสินค้าอีกชนิดหนึ่งที่คนมักจะขนข้ามแดนเข้ามานั่นก็คือน้ำหอม ...อันที่จริงเป็นความชอบส่วนตัวของเราเองที่เคยใช้เวลา 4 ชั่วโมงเต็มในฝรั่งเศสเพื่อเดินดมน้ำหอมมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้จักมันมากนัก ดังนั้นเลยถือโอกาสหาเรื่องทำความรู้จักมันให้มากขึ้นเสียตอนนี้เลย