Search #DavidBowie

'โรคมะเร็ง-ผู้ชาย-อายุ 69' ความเหมือนในความตายของ David Bowie กับ Alan Rickman กำลังบอกอะไร ?

มินิมอร์ชวนมาดูสิ่งที่เหมือนกันในการสูญเสีย David Bowie กับ Alan Rickman ดูซิว่าสิ่งเหล่านี้กำลังส่งสัญญานเตือนอะไรกับคนทั่วโลกบ้าง ?

ความงามในความเศร้า เมื่อ NASA ตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยตาม 'David Bowie'

คลื่นความเศร้าแผ่ปกคลุมเมื่อ David Bowie เสียชีวิต แต่ในความเศร้ามีความงามเมื่อ NASA ตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา