คุยไปเรื่อย ธางฝัน

ผู้เขียนหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะช่วยฮีลใจผู้อ่านให้มีแรงสู้กับปัญหาและเติบโตไปด้วยกัน