เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
มรรคาแห่งธรรมNoi Beleza
เป้าหมาย..ของชีวิต

 • อะไร..คือเป้าหมายของชีวิต?

  ในฐานะชาวพุทธ
  เราไม่เชื่อว่าชีวิตนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้ว
  โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

  ในฐานะมนุษย์
  เราเกิดมาบนโลกนี้ ในภพภูมินี้
  เนื่องด้วยผลแห่งกรรมจากการกระทำ
  ทางกาย วาจา และใจ ในอดีตชาติ

  เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้ว คำถามที่สำคัญ คือ
  เราจะทำชีวิตนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร
  หรือเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตนี้
  มีความหมายและเป้าหมายอย่างดีที่สุด

  ดังนั้นมันไม่ใช่การพยายามแสวงหาเป้าหมาย
  หรือความหมายของชีวิตจากสิ่งภายนอก
  แต่เป็นการย้อนกลับมาพิจารณาว่า
  ชีวิตนี่คืออะไร
  และจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีที่สุดได้อย่างไร
  .
  .

  ชาวพุทธเราเชื่อว่า ..
  การเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่
  เพราะเรามีความสามารถ
  หรือศักยภาพพิเศษ
  ที่จะละบาป บำเพ็ญกุศล
  และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
  ถึงแม้ว่าเราทั้งหลายจะมีความเอนเอียง
  หรือมีนิสัยที่จะโลภ เห็นแก่ตัว โกรธ อิจฉา
  และต่างๆ นานา

  สิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ความเคยชิน
  มันไม่ใช่โชคชะตาของเรา
  และเราสามารถเรียนรู้ที่จะทำให้
  ตัวเราเป็นอิสระ..
  จากความเคยชินเหล่านั้นได้
  .
  .

  และนอกจากนี้ยังมีคุณธรรมต่างๆ เช่น
  ความเมตตา ความกรุณา
  ความอดทน และอื่นๆ
  ซึ่งคุณธรรมที่สูงส่งเหล่านี้
  เราสามารถเห็นประจักษ์ได้ในบางบุคคล
  และสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้
  ในตัวเราทุกคน

  โดยเนื้อแท้แล้ว ชีวิตที่ดี
  ชีวิตที่มีความหมายและเป้าหมาย คือ
  ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับมิติทางด้านจิตใจ
  มากกว่าวัตถุภายนอก

  ซึ่งในที่นี้หมายถึงการฝึกตนเอง
  ให้ละสิ่งทั้งหลายที่เป็นอกุศล เช่น
  เห็นแก่ตัว ความหยาบกระด้าง เป็นต้น
  และพัฒนาสิ่งดีงามทั้งหลายให้เกิดขึ้น

  Cr. ธรรมะ : พระอาจารย์ชยสาโร

  ☀️☀️☀️☀️☀️

  https://www.facebook.com/onceapassion/
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in