บันทึกบรรณารักษ์tan_fx
บทวิเคราะห์ Guardians of the Galaxy Vol.2 ในเชิงปรัชญา ปล.มีสปอยล์เนื้อหาหลัก
 • มีสปอยล์เนื้อหาหลักนะครับ


  - เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคล และเป็นเพียงมุมมองหนึ่งที่ได้จากการชมภาพยนตร์เท่านั้น

  1. พ่อของ Peter ชื่อ Ego ซึ่งสามารถมองได้ว่า อีโก้เป็น อัตตา ตัวตน เป็นสิ่งที่เรียกว่า ตัวกูของกู ซึ่งก็เป็นอวิชชาในเชิงพุทธ เพราะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรง เพราะจริงๆตัวตนเป็นอนัตตา ความเป็นตัวตนมันไม่ได้มีอยู่จริง
  2. Ego เป็น celestial being เป็นสิ่งไร้รูป ตัว Ego เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดขึ้นมาได้ยังไง แต่พอเกิดมาแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเอง ค่อยๆทำให้ตัวเองแข็งแกร่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
  3. การก่อตัวของ Ego ขึ้นมาเป็น physical form ก็เกิดตามวงจรปฏิจจสมมุปบาท เพราะ Ego นั้นคืออวิชชา พอมีอวิชชาจึงมีสังขาร ซึ่งสังขารก็ทำให้เกิดวิญญาณ (ในหนังคือความเป็น celestial being) จนเกิดนามรูป (ตอนมี physical form เป็นตัวเป็นตน) จึงมีเวทนา มีตัณหา (กิเลส ความอยาก คิดว่าตัวเองถูก อยากครองทั้งจักรวาล)
  4. และเมื่อตัวอัตตา (Ego) มีตัณหาก็สร้างโลกหรือดาวทั้งดวงขึ้นมาเป็นของตัวเองเพื่อหล่อเลี้ยงอัตตาตัวเอง ตัวอัตตานี้ใหญ่จนกระทั่งคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนพระเจ้าที่ไม่มีวันตาย (จากบทสนทนาที่พูดกับ Drax)
  5. Ego หย่อนเมล็ดพันธุ์ของตัวเองไว้ทั่วจักรวาล สื่อถึงว่าอัตตานั้นสามารถพร้อมเกิดได้ทุกที่ทั่วจักรวาล
  6. ตัว Ego/อัตตาความเป็นตัวตนนั้น เมื่อถูกครอบงำโดยกิเลสก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะขยายตัวตนออกไปเรื่อยๆ และพร้อมที่จะทำทุกอย่างรวมถึงการฆ่าลูกตัวเองเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวอัตตาต้องการ และตัวอัตตาเองก็มองว่าการขยายอัตตานั้นคือจุดประสงค์ของการมีอยู่ของอัตตา
  7. แต่ในการมีอยู่ของอัตตานั้นก็ยังมีสติอยู่ด้วย (จากที่ Ego เลี้ยง Mantis เอาไว้) Mantis เป็นเหมือนตัวสติเพราะมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ สามารถบังคับอารมณ์ได้ชั่วคราว และยังสามารถหยุดอัตตาได้ (โดยการทำให้ Ego หลับ) แต่ในเรื่อง Mantis หรือสตินั้นมีกำลังน้อย เลยหยุดอัตตาไม่อยู่
  8. Ego หลอก Peter ว่าอัตตานั่นแหละดี การขยายอัตตาคือสิ่งที่ดี และอวิชชาคือสิ่งที่ดี (ในหนังอวิชชาคือแสงที่ให้พลังงานกับ Ego ถ้าไม่มีอวิชชาหรือแสงนั้น ตัวอัตตาก็ไม่วามารถอยู่ได้) แถม Ego ยังขู่ Peter ด้วยว่าถ้าไม่มีอวิชชา ไม่มีตัว Ego แล้ว Peter ก็จะเป็นแค่คนธรรมดา เหมือนที่อัตตาของเราหลอกตัวเรา ว่าต้องมีตัวกูของกูนะ ถ้าไม่มีเราจะไม่พิเศษกว่าคนอื่นนะ
  9. โชคดีที่ Peter มีสติ (Mantis) มีความรัก (ที่มีต่อแม่และ Gamora) กัลยาณมิตรที่ดี (Rocket, Drax, Groot) และครอบครัวที่ดี (Yondu) เลยสามารถเอาชนะ Ego หรืออัตตาจากการขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้
  10. ถ้าเปรียบจักลวาลเป็นตัวเราแล้ว Ego หรืออัตตาก็อยู่ในจุดที่ลึกและไกลมากในตัวเรา (การจะไปทำลาย Ego ต้องเข้าไปถึงแกนกลางของดาวที่อยู่ห่างจากดาวอื่นถึง 700 วาร์ป) และการทำลายอัตตานั้นต้องอาศัย สติ ความรัก กัลยาณมิตร การสนับสนุนของครอบครัว และความมุ่งมั่นจากตัวเอง พร้อมที่จะทำลายอวิชชาเพื่อทำลายอัตตาลง ถึงแม้จะต้องแลกมาด้วยการกลายเป็นคนธรรมดา (ในวิถีความเป็นไปของธรรมชาติ ที่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ที่มีเกิดแก่เจ็บตายได้ (ในหนัง Peter ยอมไม่เป็นอมตะด้วยการทำลายอวิชชา (light) และอัตตา (Ego) นั่นเอง)

  สรุปแล้วถ้าเรามองหนังเรื่องนี้ในเชิงปรัชญา มันก็คือการทำลายอวิชชา ทำลายอัตตาที่จะขยายไปเรื่อยๆและมีอานุภาพในการทำลายล้างทุกสิ่งนั่นเอง

  ถ้ามีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยนะครับ
  - @tan_FX

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in