บันทึกจากคำเทศนา บันทึกหมึกจิ๋ว

บันทึกจากการฟังคำเทศนา และการเฝ้าเดี่ยวของหมึกจิ๋ว