บันทึกหมึกจิ๋ว บันทึกเรื่องราวจากการเสพสื่อโดยหมึกจิ๋ว