ONCE UBON A TIME อุบลเป็นเมืองชิคๆ ธนชาติ ศิริภัทราชัย

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าอุบลฯ เป็นเมืองชิคๆ? จริงหรือที่จังหวัดนี้ไม่ได้มีดีแค่ดอกบัวงาม แต่ยังมีนักการเมืองท้องถิ่นสุดฮิป ปาร์ตี้สุดคูล แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นรูปแบบใหม่ที่จะมาปราบคาเฟ่แมว

ALL POSTS
Views