ROAD TO INTERNSHIP หนทางสู่การเป็นนิสิตฝึกงานที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบpadmeekrached
บทที่ 8 เธอมาได้ทันเวลาพอดี
 • วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 
       
       วันนี้เป็นวันที่ทั้งโรงเรียนเตรียมตัวจัดงานหรือเรียกอีกอย่างได้ว่าจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษานั่นเอง คุณครูทุกคนก็ต่างแจกแจงให้นักเรียนเตรียมดอกไม้มา ว่าบ้านใครมีดอกไม้อะไรก็เอามารวบรวมกันจัด ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้  แต่และแล้วก็มีข่าวร้ายมาเยือนนั่นก็คือ มีเด็กคนหนึ่งไปสัมผัสคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงมาแล้วก็ดันมาโรงเรียนในวันนั้น วันรุ่งขึ้นโรงเรียนเลยต้องปิดลงในทันทีทำให้กิจกรรมที่ว่านั้นต้องตกมาเป็นหน้าที่ของคุณครูแทน เหมือนว่าโรงเรียนจะต้องปิดลงทุกครั้งเมื่อจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่าง เรียกได้ว่า " เธอมาได้ทันเวลาพอดี อย่างกับรู้ใจ "  หมายถึงโควิดน่ะ 

  วันพฤหัสบดี ที่  22 กรกฎาคม
   
       วันนี้หน้าที่หลักในการทำงานของเรา ก็จะเป็นจัดแจงใบงานของเด็กใส่แฟ้มเพื่อที่จะได้ให้ผู้ปกครองมารับในวันถัดไป เหตุผลที่ต้องทำเช่นนี้เพราะว่า เด็กบางคนไม่มีอุปกรณ์ที่ครบครัน เด็กที่นี่ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับตายาย ส่วนพ่อแม่จะต้องไปทำงานในกรุงเทพฯ และเด็กส่วนใหญ่ที่เรียนที่นี่ก็ไม่ใช่เด็กที่มีสัญชาติไทย ทำให้บางครั้งที่ต้องแจ้งข่าวสารไปในไลน์ จึงจำเป็นต้องใช้ voice message ในการสื่อสารเนื่องจากว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็อ่านภาษาไทยไม่ออกกัน บางคนก็มีโทรศัพท์แต่ดันเป็นโทรศัพท์ที่มีฟังก์ชันที่สามารถโทรเข้าออกได้เพียงอย่างเดียว อันนี้ก็ต้องอาศัยคนข้างบ้านช่วยบอกข่าวสาร และบางครั้งก็จะอาศัยการที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายเอา จะบอกว่าวันนี้ยังมีเด็กที่หลงมาโรงเรียนอยู่เลยทั้งที่โรงเรียนปิด 

  วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม

       ช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นการรอแจกแฟ้มที่เต็มไปด้วยใบงานให้ผู้ปกครอง พอถึงช่วงบ่ายเราและคุณครูในโรงเรียนที่มีอยู่น้อยนิดประมาณ 10 กว่าคนก็ไปร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาที่วัดซึ่งเป็นวัดที่อยู่หลังโรงเรียนนี่เอง เรียกได้ว่ารั้วติดกันเลยทีเดียว ช่วงที่เดินไปก็ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่นั่นก็เงียบและก็ปิดเช่นเดียวกับที่โรงเรียน พอผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปก็ถึงตัววัดพอดี เราและคุณครูในโรงเรียนก็ทำกิจกรรมกันจนจบวัน วันนี้เราเป็นตากล้องให้ทั้งวันเลย ถ่ายยันเริ่มกิจกรรมจนจบ อะไรที่ไม่เคยทำก็จะได้ทำที่นี่ ถ่ายแล้วก็มีหน้าที่อัพดหลดรูปให้ด้วยเพราะเป็นกล้องเรายังไงล่ะ มีเรื่องตลกก็คือหลังโรงเรียนมีต้นกล้วยด่างทุกคนก็ต่างอยากได้กัน เพราะต้นไม้หรือต้นกล้วยช่วงนี้เป็นของที่มีราคาสูง แต่กล้วยหลังโรงเรียนเป็นต้นกล้วยที่มีความด่างอยู่นิดเดียวเท่านั้น มีครูคนนึงเล่าว่าระหว่างทางกลับบ้านแกขับรถเกือบจะตกข้างทางเพราะมัวแต่มองหากล้วยด่าง อันนี้กล้วยด่างเป็นเหตุสังเกตได้ 
       

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in