หนังสือในดวงใจNoi Beleza
ปุลากง..

 • ปุลากง..ผลงานของโสภาค สุวรรณ
  เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา วิชาภาษาไทย
  สมัยเรียนมัธยมตอนปลาย
  ที่เราชื่นชอบมาก และมีความฝันอยากเป็น
  หนูตุ่น นักพัฒนากร .. นางเอกของเรื่อง

  ปุลากง..เรื่องราวของนายตำรวจหนุ่ม (เข้ม)
  และพัฒนากรสาว (หนูตุ่น)
  ได้รับหน้าที่ไปประจำอยู่ที่ตำบลปุลากง
  จังหวัดชายแดนภาคใต้
  เพื่อช่วยพัฒนาชาวบ้าน ให้มีความรู้
  ให้มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น
  เพื่อป้องกันการรุกรานจากกลุ่มก่อการร้าย
  ที่เข้ามายุยงให้เกิดความแตกแยกกัน
  .
  .
  ในสมัยเด็ก “เข้ม” นั้นมีพ่อ
  ที่มีหน้าที่การงานใหญ่โต
  และไม่ค่อยสนใจแม่ซึ่งเป็นภรรยาน้อย
  ทำให้เข้มมีปมปัญหาในใจ
  เข้มจึงตั้งปณิธานเอาไว้ว่า
  เมื่อโตขึ้นเขาจะไม่เป็นแบบพ่อ
  ต่อมาเข้มเติบโตเป็นนายตำรวจรูปงาม บึกบึน
  ทำงานเพื่ออุดมคติ รับใช้ชาติอย่างเต็มที่

  หนูตุ่นกับเข้ม เคยเป็นเพื่อนบ้านกัน
  ตั้งแต่เด็กๆ และไม่ค่อยชอบหน้ากัน
  มักทะเลาะกันเป็นประจำ

  แต่เมื่อโตขึ้น หนูตุ่นเป็นนักพัฒนากร
  เข้มเป็นนายตำรวจใหญ่
  ทั้งคู่มาทำงานที่ปุลากง จังหวัดชายแดนภาคใต้
  ได้เจอเหตุการณ์ ปะทะกับผู้ก่อการร้ายหลายครั้ง
  เข้มคุ้มครองความปลอดภัยให้ชาวบ้านอย่างดี

  และได้มีโอกาสเจอกันเรื่องงาน อยู่ใกล้ชิดกัน
  จนเกิดมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในใจของทั้งคู่
  และผูกพันกัน ช่วยเหลือกันยามที่ต้องเผชิญ
  เหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายเข้ามาในหมู่บ้าน
  เข้มจะอยู่ใกล้ๆและช่วยเหลือหนูตุ่นเสมอ
  .
  .
  หนูตุ่น เป็นนักพัฒนากรสาว
  ที่เข้าไปพัฒนาหมู่บ้านปุลากง
  โดยพัฒนากลุ่มชาวบ้าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีรายได้พอประมาณ

  โดยยึดพระบรมราโชวาทของ ร.๙
  ที่ทรงประทานแก่นักพัฒนากรว่า
  “การสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่น
  แก่ครอบครัวชนบท
  เป็นการป้องกันประเทศชาติด้านหนึ่ง”

  หนูตุ่นปลูกฝังให้เด็กๆสำนึกรักบ้านเกิด
  อยากจะสร้างความผาสุกในหมู่บ้าน
  พัฒนาหมู่บ้านให้ก้าวหน้าขึ้น
  เด็กๆจึงตั้งใจเรียนเพื่อจะได้เข้าไปศึกษาต่อ
  ในเมืองแล้วกลับมาเป็นครูในหมู่บ้านต่อไป
  .
  .
  เรื่องนี้ เราชอบ หนูตุ่น หรือ นางเอกมาก
  นักพัฒนากรสาวที่เป็นตัวแทนคนหนุ่มสาว
  สำนึกรักในผืนแผ่นดินไทยที่เราเกิด
  ไม่กลัวอันตรายที่ต้องเผชิญในชายแดนภาคใต้

  ทุกคนล้วนเป็นคนไทยเช่นดียวกัน
  แม้ว่าเรานับถือศาสนาต่างกันบ้าง
  ต่างภาษาพูดกันบ้าง ต่างวัฒนธรรม ประเพณี
  เราล้วนเป็นคนไทยใต้ผืนธงไตรรงค์เดียวกัน
  ใต้พระบรมโพธิสัมภารในหลวงองค์เดียวกัน

  เราจะสมัครสมานสามัคคีกัน
  และถ่ายทอดอุดมการณ์นี้
  ให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป
  ร่วมด้วยช่วยกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
  เพื่อสันติสุขของชาวไทยทั้งมวล

  🙂🙂🙂🙂🙂

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in