The Gifted SandOtnim (เรื่อง) / Hua_Muan (ภาพ)

นิยายกึ่งแฟนตาซีที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของโรงเรียนธรรมดาแต่มีความลับสุดเหลือเชื่อของเหล่า 'เด็กกิฟต์' ที่เบื้องหน้าเป็นเพียงกลุ่มนักเรียนผู้เป็นเลิศทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมมารวมตัวกันทำภารกิจลับเพื่อต่อต้านระบบการศึกษาอันไม่เป็นธรรมภายในโรงเรียน โดยมีเหล่าคณาจารย์และผู้บริหารที่คอยปิดกั้นและจำกัดความสามารถของเหล่านักเรียนเป็นคู่ต่อสู้สงครามเพื่อปลดแอกตัวเองออกจากระบบการศึกษาที่ไม่ก้าวหน้าจึงเริ่มต้นขึ้น โดยมีโรงเรียนเป็นสมรภูมิรบ!

ALL POSTS
Views