แปลเพลงเก่า rainyblueloneliness

แปลเพลงเก่าแบบเบลอบ้างลวกบ้างดีบ้างแล้วแต่อารมณ์ ส่วนใหญ่แปล ยุ่น-เกา เพลงดีที่คนไม่ค่อยฟังนะครับบ