To love To sharedaisyinspire
โลกนี้แคบหรือกว้าง
 • โลกนี้แคบหรือกว้าง

  ..แคบเพราะพาให้คนไกลมารู้จักกัน แต่หลายครั้งกลับกว้างแม้นั่งติดกันก็รู้สึกห่างเหิน


  โลกนี้โหดร้ายหรือน่าอยู่

  ..โลกโหดร้ายหากมองผ่านสายตาหม่นเศร้า โลกน่าอยู่หากมองผ่านสายตาของความหวัง


  เวลาเดินเร็วหรือเดินช้า 

  ..เร็วหากคือช่วงเวลาของความสุข ช้าเพราะจมอยู่ในห้วงทุกข์ 

  ..เร็วเพราะอยู่กับสิ่งที่น่าค้นหา ช้าเพราะอยู่กับเรื่องน่าอึดอัด 


  งานนี้ยากหรือง่าย 

  ..ยากหากไม่มั่นใจ ง่ายหากมีใจ 


  เรากำลังขาดทุนหรือกำไร

  ..หากวัดที่ตัวเงินอาจขาดทุน หากวัดที่ประสบการณ์อาจกำไร


  อะไรคือมีมากหรือน้อย

  ..มีมากหากตอนนี้พอใจ มีน้อยเพราะไม่เคยพอใจ 


  อะไรคือเหนื่อยที่ควรพอ กับเหนื่อยที่ควรไปต่อ

  ..เหนื่อยที่ไม่สร้างประโยชน์กับใครเลยควรพอ เหนื่อยที่สร้างคุณค่าแม้เพียงกับหนึ่งคนควรไปต่อ


  บางคำถามไม่มีคำตอบ บางคำถามมีมากกว่าหนึ่งคำตอบ แน่นอนไม่มีคำตอบไหนถูกที่สุด เช่นเดียวกัน ไม่มีคำตอบไหนผิดร้ายแรง.. 


  สุดท้ายคำตอบที่น่าพอใจอาจขึ้นอยู่กับมุมมองและทักษะการใช้ชีวิต


   ————————-

  อ่านบทความที่เขียนจากใจทุกวันที่

  เว็บไซต์ - https://daisyinspire.wordpress.com/

  เฟสบุ๊ก - https://m.facebook.com/daisyinspire/

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in