#วันเสาร์เราฟังเพลง sunnywish13

เนิร์ดผู้ไร้ความรู้ด้านดนตรีคนหนึ่งที่อยาก 'ขาย' เพลงที่ชอบให้ทุกคนฟัง