บันทึกนักอยากเขียนSooth Suwansakornkul
ผู้ให้
 • เวลาบอกว่าตัวเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เราทำ 
  คนอื่นอาจเห็นว่าไม่ดี 
  เพราะเขาไม่รู้
  พอมีคนบอกว่าเราเป็นคนดี 
  คนเหล่านั้นก็ต่อต้านด้วยความไม่รู้
  การกระทำบางอย่างแม้เป็นประโยชน์ต่อทุกคน
  แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกว่าได้รับประโยชน์
  .
  เหมือนคนเรามีจานใส่อาหารและน้ำใจไม่เท่ากัน
  จานของแต่ละคนก็เล็กบ้างใหญ่บ้าง
  น้ำใจของแต่ละคนก็มากบ้างน้อยบ้าง
  เมื่อพวกเราเข้าแถวรอรับปันส่วนอาหารจากสวรรค์
  ด้วยขนาดของจาน และขนาดของใจ
  แม้ปริมาณอาหารนั้นจะเท่ากันทุกประการ
  แต่ละคนก็รู้สึกว่าได้รับไม่เท่ากันอยู่ดี
  คงมีแต่ผู้ให้เท่านั้นแหละ
  ที่รู้ว่าปริมาณอาหารที่เขาให้นั้นเท่ากันทุกคนเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in