บันทึกนักอยากเขียนSooth Suwansakornkul
การเก็งกำไร
 • ภาวะแบบไหนที่ทำให้เกิดการเก็งกำไร
  1.สินค้ามีอุปสงค์มากกว่าอุปทานเป็นสัดส่วนที่มากพอสมควร
  2.ขายต่อเป็นทอดๆได้และถ้าส่วนต่างของการเก็งกำไรมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร มีแนวโน้มว่าจะมีการเก็งกำไรเกิดขึ้น
  3.สินค้าค่อนข้างผูกขาด และมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด
  4.มีเรื่องเล่าทางการตลาดที่สร้างแรงบันดาลใจ
  5.รักษามูลค่า ราคาไม่เฟ้อ และอาจมีมูลค่าเพิ่มตามเวลา
  6.สามารถนำไปต่อยอดให้ประโยชน์มากกว่าราคาขาย
  7. ให้ความรู้สึกพิเศษเมื่อครอบครอง กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ 

  ปัจจัยใดที่ทำให้การเก็งกำไรจบลง
  1.อุปสงค์น้อยกว่าหรือเท่ากับอุปทาน
  2.มีสินค้าอื่นทดแทนกันได้
  3.การทำการตลาดล้มเหลว คุณภาพสินค้าไม่สมราคา โฆษณาเกินจริง


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in