บันทึกนักอยากเขียนSooth Suwansakornkul
ตกผลึกความคิด 1
 • พ่อเข้าใจว่าลูกเติบโตขึ้นแล้วแต่การที่ลูกมีความคิด และสามารถตัดสินใจเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำบางอย่างด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองนั้นไม่ได้หมายความว่าลูกโตแล้วจริง ๆ
  .
  ส่วนตัวแล้ว พ่อเข้าใจว่าการเติบโตที่แท้จริงนั้น คือการที่เรายอมรับผลของสิ่งที่เราเลือกกระทำไว้เอง อาจมีผลให้ทั้งสมหวัง และผิดหวัง ทั้งแพ้ หรือชนะ
  .
  การเติบโตไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายภายนอกแต่คือการเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาความรู้ และจิตวิญญาณประสบการณ์จริงสอนเราได้ดีกว่าตัวหนังสือและเรื่องเล่าของผู้อื่นถ้าประสบการณ์นั้นเรื่องนั้นไม่รุนแรงจนทำให้เราถึงแก่ชีวิต
  .
  ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดหรอกการเรียนรู้ ปรับปรุง และมุ่งพัฒนาตัวเองนั่นเอง คือ การเติบโตที่แท้จริง
  .
  ความมุ่งหมายในการเติบโตของร่างกายคือการสืบทอดและดำรงเผ่าพันธุ์ส่วนความมุ่งหมายในการเติบโตของจิตใจ และจิตวิญญาณนั้นคือการเข้าถึงความจริงแท้ของชีวิต
  .
  ในทางพุทธแล้ว สิ่งนี้เรียกว่าอริยสัจผู้เข้าถึงอริยสัจ จึงเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  .
  การเติบโตที่รู้ว่า สิ่งทั้งปวงนั้นไม่แน่นอน คือความจริงแท้การเติบโตที่รู้ว่า เหตุแห่งความไม่แน่นอนทั้งปวงนั้นเกิดเพราะเราไปกำหนดว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้การเติบโตที่รู้ว่า วิธีแก้ความหม่นหมองของกายใจเรานั้นอยู่ที่ตัวเราจะคิดและทำอย่างไรเพื่อปัญหาต่าง ๆการเติบโต ที่เราได้ลงมือแก้ความหม่นหมองของเรา และลงมือแสวงหาความจริงแท้จนพบ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in