ชั้นหนังสือ anonymous

นายไม่อ่านหนังสือ นายจะรู้อะไร