ฉันมาฝึกงาน ฉันต่อสู้ ฉันอดทน ฉันทำได้ justtpari

ไม่มีใครร้องไห้ทั้งนั้น ที่พวกนายเห็นเป็นเพราะฝุ่นมันเข้าตาต่างหาก!