the otherness ความฝันของคนอื่น ฆนาธร ขาวสนิท

10 เรื่องสั้นหลากชีวิตของ ‘ฆนาธร ขาวสนิท’ เลือดใหม่แห่งวงการวรรณกรรม ที่จะพาเราดำดิ่งสู่เบื้องลึกของจิตใจ ร่วมสำรวจความสัมพันธ์ของตัวละครที่อาจเกี่ยวพันโยงใยเข้ากับความฝันใดความฝันหนึ่งของเราโดยไม่รู้ตัว