แด่หญิงสาวผู้มีความเศร้าเป็นเจ้าเรือน Mookob Blake

หล่อนนั่งนิ่งอยู่หลังแลปท็อป ดวงตาจับจ้องหน้ากระดาษสมมุติอันว่างเปล่า อารมณ์หลากหลายลอยวนอย่างสับสนในหัวของหล่อน ความสุข ความเศร้า รวมถึงสิ่งที่ใกล้เคียงกับความรัก