นาย นาง นางสาว จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

เกี่ยวกับชีวืตของตัวละครแปลกๆที่พบกับเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกับการสะท้อนเรื่องเซอร์ไพรในการใช้ชีวิตความหมายของชีวิตอาจซ่อนอยู่ในเรื่องประหลาดๆหนังสือเล่มนี้ยังได้ภาพประกอบจากนักเขียนสาว จิราภรณ์ วิหวา มาแสดงฝีมือการวาดภาพครั้งแรกด้วย

ALL POSTS
Views