#รีวิวบายลูซิน ลูซิน

รวบรวมรีวิวหนังสือที่ซื้อมาอ่านเอง ส่วนใหญ่เป็นนวนิยาย แปลจีน ญี่ปุ่น นวนิยายภาษาอังกฤษ นวนิยายไทย วาย นอร์มอล ไม่ระบุประเภท มาเถอะ อ่านได้หมด