ลูซิน นักอ่านเป็นอาชีพหลัก นักเขียนเป็นอาชีพรอง หาเราเจอได้แถวๆ #จักรวาลต้าหยวน นะคะ