บันทึกของฉันไม่ได้มีแต่ชื่อคุณ ryougjitime

คุณแค่เดินผ่านมา และฉันแค่เดินผ่านไป