วันที่หัวใจเคลื่อนไหว Happening store

รวมความเรียงเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของนักร้อง-นักแต่งเพลงที่ได้ฉายาว่าเจ้าชายแห่งความเศร้า เล่าเรื่องตั้งแต่เรื่องความรัก ความสุข ความทุกข์ ชีวิตนักร้องงานแต่งงาน ไปจนถึงการลาจากในชีวิต เป็นงานบันทึกถึงประสบการณ์ที่ทำให้หัวใจเคลื่อนไหว ที่อาจทำให้หัวใจของคุณเคลื่อนไหวไปด้วยขณะอ่าน ยิ่งได้ภาพประกอบโดยฝีมือของ Art Jeeno เจ้าของหนังสือ "กลับหลังหัน" ก็ทำให้ได้รสชาติที่ขมๆ หวานๆ ไปด้วยในขณะอ่าน

Views