ฝึกงานกับโควิด one02pe

ฝึกงานก็ต้องทำ โควิดก็ต้องหนี