ถึง พระองค์ผู้เป็นที่รัก browneyes

นมัสการสุดท้าย แด่การตัดสินใจ แด่อิสระของชีวิต แด่ชีวิต ที่คิดว่าดีที่สุดแล้ว

ALL POSTS
Views