จากนิสิต...สู่ชีวิตมหาลัย(เหมืองแร่) mitchellx

ทดลองเขียนเรื่องราวของภาพยนต์ในมุมมองของผู้เขียนเอง จากฉากตอนที่น่าสนใจ ใส่ความเห็นและข้อคิดที่ผู้เขียนได้จากภาพยนต์เรื่องนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะ