#วิรัลอ่านa week before valentine
เล่มที่สิบ - วรรณคดีไทยไดเจสต์
 • (เล่มแรกของปีนี้แหละ... /หัวเราะแห้ง)

  ถ้าคุณรู้สึกว่า วรรณคดีเป็นยาขม เป็นเรื่องที่ชีวิตนี้จะไม่มีวันเข้าใจ หนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยให้ทัศนคติที่คุณมีต่อวรรณคดีเปลี่ยนไปพอสมควร

  พอพูดถึงวรรณคดี คนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงเรื่องราวโบร่ำโบราณที่เขียนเป็นหนังสือด้วยถ้อยคำที่เหมือนคนละภาษากับที่เราสื่อสารกัน ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะมันเขียนมานานแสนนาน จนการจะทำความเข้าใจต้องใช้เวลาพอสมควร คุณค่าของมันมีมาก แต่เพราะมันดูสูงค่าเกินไป บางคนเลยรู้สึกไม่อยากแตะต้อง -- แต่ความจริงวรรณคดีบันเทิงกว่านั้นเยอะ

  วรรณคดีไทยไดเจสต์ -- ตรงตามชื่อเรื่อง digest (v) ย่อย หนังสือเล่มนี้ย่อยเรื่องราวของวรรณคดีต่าง ๆ ที่เรารู้สึกว่ายากต่อความเข้าใจ ให้อ่านง่ายยิ่งกว่าง่าย ด้วยภาษาเหมือนฟังเพื่อนเมาท์มอย และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลย

  สำหรับนักเรียนวรรณคดีอย่างเรา เล่มนี้เจ๋งดีที่สรุปทุกอย่างแยกเป็นหมวดได้น่าสนใจ เล่าเรื่องย่อกระชับด้วย คนอยากอ่านอะไรย่อยง่าย ๆ น่าจะเอาไปอ่าน

  และนี่คือหนังสือเล่มแรกของปีที่ดิฉันอ่านจบค่าาาาา เย่

  เอกสารอ้างอิง

  ชนัญญา เตชจักรเสมา.  (2560).  วรรณคดีไทยไดเจสต์.  กรุงเทพฯ: อะบุ๊ก.

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in